söndag 16 september 2018

Arbetslösheten på Island ökar för andra månaden i följd

För andra månaden i rad stiger arbetslösheten på Island. I augusti var det 2,3 procent av islänningarna som var utan jobb. Arbetslösheten ökade i fem regioner och låg kvar på samma nivå som i juli i tre regioner. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att ungefär lika många kommer att sakna jobb även i september.

2018 blir året då trenden med sjunkande arbetslöshet bryts. Hade det inte varit för en sjömansstrejk under början av 2017 - som främst ledde till ett stort antal varsel i fiskeindustrin på land - hade arbetslösheten i år varje enskild månad varit högre. Och det är en tendens som blev starkare under augusti i år.

Arbetslösheten i augusti var 2,3 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. I augusti 2017 var det 1,9 procent av islänningarna som saknade sysselsättning.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå i september i år. Normalt sett är det mycket små skillnader mellan augusti och september. Att säsongsjobben blir färre och får arbetslösheten att stiga är något som främst brukar inträffa i oktober.

I fem av åtta regioner ökade arbetslösheten under augusti. I övriga tre var den lika stor som i juli.

Flest arbetslösa fanns på Suðurnes med 3,1 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 2,5 procent (+0,1), Norðurland eystra 1,8 procent (oförändrat), Suðurland 1,7 procent (+0,1), Vesturland 1,5 procent (+0,3), Austurland 1,3 procent (oförändrat), Västfjordarna 1 procent (+0,1) och Norðurland vestra 0,9 procent (oförändrat).

Arbetslösheten stiger snabbare bland utländska medborgare än bland isländska medborgare. I augusti var 4,9 procent av utlänningarna utan jobb. De utgör nu en tredjedel av samtliga arbetslösa i landet.

Bland kvinnor är arbetslösheten 2,5 procent och bland män 2,1 procent. Den ökade för bägge könen med 0,1 procentenheter under augusti. Också arbetslösheten bland personer i åldern 18 till 24 år steg lika mycket till 1,7 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.