söndag 23 september 2018

Dagens bonuscitat

"Vi har redan från början försökt förutsäga alla de eventualiteter som kan uppstå och har haft som ledstjärna att säkra goda förbindelser och goda affärer mellan nationerna i fortsättningen. Vi utgår från att det blir ett avtal mellan Storbritannien och EU, men vi försäkrar oss om så inte blir fallet."

Utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðar­son i Morgunblaðið om Islands arbete med att förhandla fram ett handelsavtal med Storbritannien inför landets utträde ur EU.