tisdag 4 september 2018

Ex-minister ifrågasätter valet av regeringens EES-utredare

Björn Bjarnason ska leda arbetet med att utvärdera konsekvenserna av EES-avtalet. Men redan innan utredningen påbörjats tar han ställning för att Island ska fortsätta ingå i EES-området. Gunnar Bragi Sveinsson, tidigare utrikesminister och Centerpartiets gruppledare i alltinget, ifrågasätter nu valet. Han undrar om resultatet av utredningen är avgjort på förhand.

Utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðar­son utsåg i veckan Björn Bjarnason, tidigare statsråd och alltingsledamot för Självständighetspartiet, som ordförande för den utredning som ska analysera EES-avtalet. Utredningen ska vara klar inom ett år. Den ska diskutera konsekvenserna av avtalet för Islands räkning.

Utredningen började som ett initiativ från politiker inom Centerpartiet och Folkets parti. Där finns allt starkare strömningar för att Island helt och hållet ska skrota EES-avtalet eller omförhandla det så att regelverket inte blir lika omfattande. Huvudskälet är att de anser att Island på grund av avtalet tvingas införa för mycket EU-lagstiftning.

Men även en rad politiker som är positiva till EES-avtalet ställde sig bakom förslaget. Eftersom det nu är 24 år sedan Island anslöt sig till EES-området tycker många att det är dags att utvärdera för- och nackdelar med dagens avtal.

Guðlaug­ur Þór Þórðar­son är själv positiv till fortsatt EES-samarbete. Det är också Björn Bjarnason. Bägge anser dessutom att Island ska stå utanför EU. Björn Bjarnason vill dock omförhandla det befintliga avtalet.

Innan Björn Bjarnason fick uppdraget har han vid åtskilliga tillfällen tagit ställning för EES och emot EU. Efter utnämningen skriver han i ett blogginlägg på nytt om sina åsikter i frågan:
"Jag var och är emot EU-medlemskap och anser att EES-vägen är den bästa för vårt oundgängliga samarbete med EU. Att nu analysera EES-läget och att dra slutsatser av det arbetet är ett värdigt ämne."
Nu ifrågasätter Gunnar Bragi Sveinsson, tidigare utrikesminister och gruppledare för Centerpartiet i alltinget, att Björn Bjarnason deklarerar var han står i frågan redan innan utredningen kommit i gång. Han antyder på Facebook att Björn Bjarnasons åsikter kan komma att påverka utgången:
"Har resultatet redan kommit?"
Gunnar Bragi Sveinsson har sedan han lämnade Framstegspartiet för Centerpartiet kommit att tillhöra de politiker som allt oftare uttrycker tveksamhet över EES-avtalets framtid för Island.

Här kan du läsa mer om utnämningen av Björn Bjarnason.