lördag 29 september 2018

Island vill höja abortgränsen till 18 veckor

Regeringen vill tillåta abort fram till den artonde graviditetsveckan. Bakom förslaget står hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Genom att förlänga möjligheten till abort med två veckor anser hon att kvinnors rätt till självbestämmande stärks. Men även i fortsättningen ska abort helst utföras under de tolv första veckorna. Förslaget är nu ute på remiss.

På Island är abortgränsen i dag sexton veckor. Därefter är det bara tillåtet att utföra abort om moderns liv är i fara eller om fostret inte tros kunna överleva. Men lagen säger också att aborter helst ska senast under den tolfte graviditetsveckan.

Nu vill hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavarsdóttir flytta fram abortgränsen till den artonde veckan. Hon skriver på Facebook att ett sådant steg "på ett tydligt sätt garanterar kvinnans självbestämmande till abort".

Efter den artonde veckan ska abort - precis som tidigare efter den sextonde veckan - enbart utföras om graviditeten hotar moderns hälsa eller om fostret anses ha små möjligheter att överleva. Enligt förslaget ska skrivningen om att abort ska utföras så snart som möjligt och helst före den tolfte veckan finnas kvar.

Vidare ska det ställas krav på att den som genomgår en abort ska informeras om riskerna. Det ska dessutom erbjudas samtalsstöd både före och efter aborten.

Förslaget har utarbetats vid välfärdsdepartementet och är nu ute på remiss. Fristen för att svara löper ut den 4 oktober.