onsdag 26 september 2018

Jakten på sillval är över efter 146 skjutna djur

Årets två sista sillvalar landades vid valfångststationen i måndags. Totalt sköt Hvalur hf. 146 sillvalar under årets jakt. Om det blir någon fortsättning är osäkert. Inför ett nytt femårsbeslut om valfångst - en fråga som splittrar regeringen - ska de senaste årens jakt utvärderas. Kristján Loftsson, vd för Hvalur, säger i Morgunblaðið att det finns intresse från Västafrika för att börja jaga val.

De två valfångstbåtarna Hvalur 8 och 9 ligger nu vid kajen vid Ægisgarður i Reykjavík. I måndags landade Hvalur 9 de två sista sillvalarna för säsongen vid valfångststationen i Hvalfjörður. Jakten pågick i 98 dagar. Under 18 dagar förhindrades jakten av dåligt väder.

Totalt sköts 146 sillvalar under årets jakt. Av dessa var två djur korsningar mellan sillval och blåval.

Det enda bolaget på Island som jagar sillval är Hvalur hf. Vd:n Kristján Loftsson säger i Morgunblaðið att årets jakt har gått bra. De flesta djuren har skjutits strax utanför den zon som regeringen reserverat för valskådning och där ingen jakt får äga rum:
"Valen fanns ganska nära land eller för det mesta 120 till 130 sjömil från Hvalfjörður. Det jagades mest vid Faxaflói och Reykjanes och det syntes till mycket val i sommar: blåval, sillval, sejval, knölval och kaskelot."
Under jaktsäsongen har Hvalur haft sammanlagt omkring 150 anställda ombord valfångstbåtarna, på valfångststationen i Hvalfjörður och på fryshuset i Hafnarfjörður.

Men det är osäkert om det blir någon fortsättning. Årets kvot på totalt 238 djur baseras på ett regeringsbeslut som togs för fem år sedan. Inför en ny femårsperiod tänker regeringen utreda jakten. Valfångstens framtid är en fråga som splittrar de tre regeringspartierna. Gröna vänstern vill avskaffa jakten medan både Självständighetspartiet och Framstegspartiet förespråkar fortsatt valfångst.

Frågans laddning gör att alla tre partierna riskerar en svekdebatt. Gröna vänstern har redan stora bekymmer med internt missnöje eftersom medlemmar anser att partiet har kompromissat i för många hjärtefrågor i regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Fortsatt valfångst skulle av somliga medlemmar betraktas som oförenligt med partiets syn på hållbarhet.

Jakten är inte mindre laddad inom de två koalitionspartierna. Här skulle ett jaktstopp tolkas som en indirekt anpassning till en internationell opinion mot valfångst. Och både Självständighetspartiet och Framstegspartiet anser att valfångst enbart är en nationell angelägenhet och att dess framtid inte kan dikteras från utlandet.

Samtidigt är jakten i dag i sig något av en symbolfråga. Hvalur och Kristján Loftsson har nämligen inga köpare av köttet. Jakten bedrivs med förhoppningen om att det åter ska bli lättare att exportera sillvalskött till Japan. I fryshuset i Hafnarfjörður finns i dag flera tusen ton kött som det inte finns någon marknad för.

Att han blivit allt mer isolerad tycks inte bekymra Kristján Loftsson. Han säger i Morgunblaðið att han har kontaktats av personer från länder i Västafrika. De har sökt information om hur det går till att jaga val. Skälet ska enligt Kristján Loftsson vara bristen på föda i regionen samtidigt som det finns stora bestånd av val i området.

Jakten på vikval avslutades tidigt i somras. Bara sex djur sköts. Den totala fångstkvoten var 262 vikvalar. Här finns det - till skillnad från när det gäller sillval - en inhemsk marknad som efterfrågar mer kött.

I år var det bara IP Útgerð som jagade vikval. Bolaget avbröt jakten eftersom den inte var lönsam. Den utökade skyddszonen - där valfångst är förbjuden - tvingade fångstbåtarna längre ut till havs. Det medförde högre kostnader för besättning och bränsle. I stället är det troligt att rederiet även i år kommer att importera vikvalskött från Norge.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.