lördag 15 september 2018

Ny tunnel gör Dynjandi till turistattraktion året runt

Tunneln under Dýrafjörður kommer att göra vattenfallet Dynjandi i Västfjordarna till en turistattraktion under hela året. Därför är det nödvändigt att investera i området så att det ökande antalet besökare inte skadar naturen. Det säger Edda Kristín Eiríksdóttir vid Umhverfisstofnun till RÚV.

Just nu byggs en tunnel under Dýrafjörður. En ny sträckning av vägen genom Gufudalssveit är också på gång samtidigt som en ny sträckning för vägen över Dynjandisheiði diskuteras. När bägge är klara kan den södra vägen längs Barðaströnd komma att ersätta den norra vägen längs Ísafjarðardjúp som det mest nyttjade alternativet för resor mellan Reykjavík och Ísafjörður.

Varje år besöks vattenfallet Dynjandi av omkring 80 000 personer. Men det är i dag bara möjligt att besöka Dynjandi så länge som vägen över Hrafnseyrarheiði är framkomlig. Den är i regel bara öppen under sommarhalvåret.

Med en tunnel under Dýrafjörður blir det möjligt att köra till Dynjandi året runt. Sannolikt innebär det att betydligt fler turister kommer att besöka vattenfallet. Redan nu pågår arbeten med att bygga ut parkeringsplatser, sätta upp utsiktsplattformar, förbättra gångstigar och installera fler toaletter.

Åtgärderna är nödvändiga. Det säger Edda Kristín Eiríksdóttir vid Umhverfisstonun till RÚV. Annars finns en risk att den känsliga naturen vid Dynjandi påverkas negativt av ökad turism. Därför är det viktigt att styra besökarna på plats:
"Vi behöver göra i ordning detta område, som är en av Västfjordarnas pärlor - en av Västfjordarnas pärlor, en av Västfjordarnas mest besökta platser och en stor magnet, så att den kan ta emot den ökning som det med all sannolikhet blir under de närmaste åren."
Här kan du läsa mer om tunneln under Dýrafjörður.