torsdag 13 september 2018

Regeringen vill sälja unik fiol - som ingen kan spela

En nära 400 år gammal fiol ska säljas. Finansminister Bjarni Benediktsson ska enligt regeringens budgetproposition få lov att hitta en köpare till ett unikt instrument tillverkat av Giovanni Paolo Maggini. Skälet till att regeringen vill göra sig av med fiolen är att det i dagsläget inte finns någon som kan spela den. Ingen i Sinfóníuhljómsveit Íslands har helt enkelt så stora händer.

Fiolbyggaren Giovanni Paolo Maggini föddes omkring år 1580. Han gjorde sig snart känd som en av de mest framstående instrumentmakarna i Italien. Han dog omkring år 1630 då pesten härjade i hemstaden Brescia.

Redan 1606 öppnade Giovanni Paolo Maggini en egen verkstad där han byggde instrument. Här förfinade han sitt hantverk. I dag kostar en fiol konstruerad av Giovanni Paolo Maggini mellan 200 000 och 2 miljoner dollar.

En fiol tillverkad av Giovanni Paolo Maggini finns sedan länge på Island. Exakt hur den kom till landet är oklart, men den har funnits på Island åtminstone sedan 1940-talet.

Fram till 2007 ägdes fiolen av public service-bolaget RÚV. I samband med en bolagisering överläts vårdnaden om instrumentet till Sinfóníuhljómsveit Íslands i Reykjavík, den statliga symfoniorkestern, som fortfarande har hand om det.

Men det är inte längre någon som spelar på det anrika instrumentet. Skälet är att det helt enkelt inte finns någon i symfoniorkestern som har tillräckligt stora fingrar. Fiolen är byggd för någon med ovanligt stora händer.

Länge var det Jón Sen som använde fiolen. Han föddes i Kina 1924. Tretton år senare hamnade han på Island tillsammans med sin mor och syster. De hade då flytt Japans invasion av Kina. Han utbildade sig till violinist vid The Royal Academy of Music i London för att senare återvända till Reykjavík.

På Island ingick han redan från starten 1950 i radiosymfonikerna Útvarpshljómsveitin, den orkester som senare ombildades till Sinfóníuhljómsveit Íslands. Han slutade i orkestern 1984.

Därefter stod fiolen oanvänd ända tills Ari Þór Vilhjálmsson tog plats i orkestern 1999. Han hade tillräckligt stora händer för att kunna spela instrumentet. Men sedan även han lämnade orkestern 2016 står fiolen på nytt oanvänd.

Det är av det skälet som finansminister Bjarni Benediktsson nu vill få lov att sälja instrumentet. Pengarna ska enligt regeringens budgetproposition för 2019 gå till att köpa ett instrument till orkestern som fler kan spela på.

Men försäljningen kommer inte att ge riktigt lika stora intäkter som regeringen kanske hade hoppats på. Någon gång under 1800-talet var det nämligen någon som försökte anpassa fiolens storlek så att instrumentet skulle kunna användas av fler. Att den byggts om gör att den i dag beräknas ha ett värde av 15 till 20 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om regeringens budgetproposition.