onsdag 5 september 2018

Reykjavík ett steg närmare gågator i centrum året runt

Laugavegur, Bankastræti och gator i Kvosin i centrala Reykjavík tog i går ett rejält kliv mot att bli gågator året runt. Med 21 av 23 röster tog politikerna i kommunfullmäktige i går ställning för att ta fram en plan för hur gågatorna ska bli verklighet. En av uppgifterna för tjänstemännen blir att komma fram till hur transporter till de bilfria gatorna ska skötas.

I flera års tid har delar av Laugavegur och Bankastræti samt andra gator i Kvosin i Reykjavíks centrum varit gågator under somrarna samt under festivaler och julhandel. Nu ska gågatorna bli permanenta. Ett beslut för att ta fram en sådan plan klubbades i kommunfullmäktige i går med 21 röster av 23 möjliga. Två oppositionspolitiker avstod från att rösta.

Uppgiften att planera hur det ska gå till hamnar hos kommunens miljö- och stadsplaneringsenhet. I uppdraget ingår bland annat att säkra tillgängligheten för personer med funktionshinder och att hitta lösningar för leveranser till butiker och andra serviceinrättningar på de bilfria gatorna.

Borgmästaren Dagur B. Eggertsson beskriver på Facebook beslutet som "en angenäm vändpunkt". Hildur Björnsdóttir, kommunpolitiker för Självständighetspartiet, skriver på Twitter att steget är "superspännande". Piratpartiet i Reykjavík säger på Twitter att ett av partiets vallöften nu har infriats.

Här kan du läsa mer om gågator i centrala Reykjavík.