onsdag 12 september 2018

Sju av tio islänningar positiva till turister

Sju av tio islänningar är positiva till turister som besöker landet. Och det är inte ens var tionde som är negativt inställd till utländska besökare. En majoritet anser dessutom att turismen har en positiv ekonomisk inverkan på närområdet och att utbudet av matställen har ökat till följd av det ökade antalet besökare. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Hela 71,7 procent säger att de har en positiv attityd till turister som besöker Island. Det är bara 7,5 procent som svarar att deras inställning till turister är negativ. Resterande 20,8 procent uppger att de varken gillar eller ogillar utländska besökare.

Män, islänningar som har fyllt 60 år, personer bosatta i huvudstadsregionen och högskoleutbildade är i allmänhet mer positiva. Kvinnor och islänningar i åldern 18 till 29 år är mer negativa. Och bland personer bosatta i Suðurland är det hela 44,5 procent som upplever att turismen har övervägande negativa konsekvenser.

Anhängare till Folkets parti och Centerpartiet är mer skeptiska till turismen. Där är det drygt var tredje som ogillar turister. Mest positiva är Piratpartiets och Renässans väljare.

Nästan lika många - 71,2 procent - säger att turismen är bra för näringslivet i närområdet. Bara 8,4 procent tycker att ekonomin försämrats av turismen medan 20,5 procent inte ser några förändringar åt något håll.

Mest skeptiska till de ekonomiska konsekvenserna är personer bosatta i Norðurland. Unga islänningar, låginkomsttagare, kvinnor och personer med enbart grundskoleutbildning är också mer negativa. Män, äldre och islänningar med högskoleutbildning anser i större utsträckning att turismen är bra för näringslivet.

Även här är det sympatisörer till Folkets parti och Centerpartiet som sticker ut. De är mer negativa till turister än andra väljargrupper.

Dessutom är det hela 75,9 procent som upplever att utbudet av matställen har ökat i närområdet som en konsekvens av turismens utveckling. Här är det bara 1,9 procent som svarar att kaféerna och restaurangerna blivit färre. Övriga 22,3 procent uppger att turismen inte påverkat utbudet.

Också här är det äldre islänningar, män och personer med högskoleutbildning som svarar att matställena ökat i antal. Kvinnor och unga islänningar säger oftare att utbudet försämrats.

Skillnaderna mellan olika regioner är stora. I Vesturland, Austurland, Suðurnes och Västfjordarna är det inte en enda som tycker att restaurangutbudet minskat. De största ökningarna i utbudet upplever personer som är bosatta i Reykjavík.

Anmärkningsvärt är att 4,3 procent av Centerpartiets anhängare tycker att utbudet av matställen blivit sämre. Samma åsikt har 0,7 procent av Självständighetspartiets väljare. Bland sympatisörerna till de andra partierna i alltinget är det inga som svarar att utbudet krympt.