onsdag 5 september 2018

Starkaste stödet för Socialdemokraterna på nästan fyra år

Inte på närmare fyra år har stödet för Socialdemokraterna varit lika stort som i dag. Partiet får 19,3 procent i den senaste opinionsmätningen från Gallup. Samtidigt sjunker stödet för Självständighetspartiet till den lägsta nivån sedan förra höstens val. Samtliga åtta partier som sitter i alltinget i dag klarar femprocentsspärren.

För sjätte månaden i följd är Socialdemokraterna näst största parti hos Gallup. Stödet ökar nu med 2,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Socialdemokraterna har nu 19,3 procent av väljarna bakom sig. Det är partiets bästa siffra sedan december 2014.

Självständighetspartiet har nu varit största parti i elva månader. Men under augusti minskade stödet med 1,9 procentenheter till 22,7 procent. Så svagt har stödet inte varit sedan valet till alltinget i oktober 2017.

Gapet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna är nu inte större än att det ligger inom den statistiska felmarginalen. Men Självständighetspartiet har varit större än Socialdemokraterna i snart tio år. Senast som Socialdemokraterna var större var i maj 2009.

I Gallups julimätning dalade stödet för Gröna vänstern till den lägsta nivån på nästan tre år. Nu vänder stödet uppåt. Partiet får 11,7 procent, en ökning med 1 procentenhet. Gröna vänstern fortsätter dock att bara vara Islands fjärde största parti.

För tredje månaden i följd är Piratpartiet större än Gröna vänstern. Piratpartiet får 12,5 procent, en tillbakagång med 1,4 procentenheter.

Ytterligare fyra partier klarar femprocentsspärren till alltinget. Renässans får 10,1 procent, en uppgång med 1,4 procentenheter. Centerpartiet ökar med 0,1 procentenhet till 8,7 procent. Framstegspartiet förlorar 1 procentenhet till 8,2 procent. Folkets parti är över spärren för tredje månaden i rad. Partiet backar dock med 0,3 procentenheter till 5,7 procent.

Stödet för Ljus framtid är nu helt utraderat. Partiet får den här gången 0 procent, en nedgång med 0,2 procentenheter. Det är första gången sedan Gallup började särredovisa Ljus framtid som inte en enda väljare säger sig sympatisera med partiet.

Trepartikoalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet har stöd av 49,7 procent. Siffran är oförändrad sedan förra mätningen. Det är också det lägsta stödet för regeringen sedan den tillträdde.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.