onsdag 26 september 2018

Tálknafjörður vill inte göra Pollurinn till turistattraktion

Badet Pollurinn i Tálknafjörður bör inte marknadsföras som en turistattraktion. Det anser ett enigt kommunfullmäktige. Politikerna uppmanar i stället Markaðsstofa Vestfjarða att tipsa turister om det kommunala badhuset och campingplatsen. Kommunens strävan har alltid varit att inte locka utomstående besökare till Pollurinn.

Pollurrinn är ett litet bad just utanför Tálknafjörður. Nyligen har kommunen och volontärer investerat i att bygga ut omklädningsrummen. Men badet - som får sitt vatten från en varm källa i närheten och har utsikt över fjorden - har aldrig marknadsförts för turister.

Nu har Markaðsstofa Vestfjarða tagit med Pollurinn i marknadsföring riktad mot turister. Det har skett utan samråd med kommunen. Nu vill ett enigt fullmäktige i Tálknafjörður att Pollurinn tas bort. I stället uppmanar politikerna Markaðsstofa Vestfjarða att tipsa om det kommunala badhuset och campingplatsen:
"Det har alltid varit kommunens hållning att hålla Pollurinn borta från annonser och marknadsföring eftersom invånarna betraktar Pollurinn som sitt spa och har gjort mycket ideellt arbete på underhåll och förbättringar där genom tiderna."
Kommunpolitikerna kritiserar också Markaðsstofa Vestfjarða för bristande samråd. De anser att marknadsföring av Pollurinn ställer krav på underhåll som kommun och markägare inte har pengar till.

Trots avsaknaden av marknadsföring har allt fler turister sökt sig till Pollurinn de senaste åren. Badet nämns i många guideböcker. Vid åtskilliga tillfällen har lokalbefolkning dessutom stött på turister som övernattat i omklädningsrummen.