fredag 19 oktober 2018

Avståndet växer mellan Islands två största partier

Stödet för Självständighetspartiet är det lägsta på ett år. Men Socialdemokraterna tappar ännu fler väljare. Därför växer avståndet mellan Islands två största partier i den senaste opinionsmätningen från MMR. Samtidigt ökar stödet för regeringen. Nu är det 47,5 procent som står bakom den trepartikoalition som styr landet.

I MMR:s förra mätning var gapet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna bara 1,5 procentenheter - ett avstånd som ryms inom den statistiska felmarginalen. Det var första gången sedan valet till alltinget i oktober 2017 som Självständighetspartiets position som Islands största parti var hotad på allvar.

Nu är Socialdemokraternas uppåtgående trend bruten. Avståndet till Självständighetspartiet växer - men ligger fortfarande inom den statistiska felmarginalen.

Socialdemokraterna får nu 16,7 procent, en tillbakagång med 3,1 procentenheter. Trots minskningen är det partiets näst bästa opinionssiffra hos MMR på tio månader.

Självständighetspartiet backar med 0,5 procentenheter till 20,8 procent. Stödet är partiets lägsta på ett år.

Piratpartiet behåller ställningen som tredje största parti. Piratpartiet får 12,7 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter.

Mätningens stora vinnare är Centerpartiet. Stödet växer nu till 11,9 procentenheter, en uppgång med 1,1 procentenheter. Siffran är den näst högsta hos MMR sedan Centerpartiet bildades för ett år sedan.

Gröna vänstern fortsätter däremot att kämpa mot svaga opinionssiffror. Nu sjunker stödet till 10,9 procent, en minskning med 0,2 procentenheter. Stödet är det näst lägsta för Gröna vänstern på två och ett halvt år.

Även Framstegspartiet brottas med låga opinionssiffror. Den här gången växer dock stödet med 0,8 procentenheter till 8,9 procent.

Renässans ökar med 0,7 procentenheter till 8,6 procent. Partiet ligger alltjämt stabilt över femprocentsspärren till alltinget. Renässans har nu klarat spärren i ett helt år.

Också Folkets parti utökar avståndet till femprocentsspärren. Partiet får nu 6,1 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter.

Ljus framtid fortsätter dock att ha långt upp till spärren. Partiet får 0,8 procent, en ökning med 0,6 procentenheter.

Övriga partier får 2,4 procent.

Trots att det totala stödet för de tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är i princip oförändrat ökat stödet för koalitionen. Den nedåtgående trend som började i samband med att regeringen tillträdde kan nu ha brutits på allvar. Stödet för koalitionen ökar till 47,5 procent, en uppgång med 6,4 procentenheter.

I den första mätningen efter att trepartikoalitionen tog makten - som gjordes i december 2017 - hade regeringen hela 66,7 procent av väljarna bakom sig. Trots att stödet nästan minskat med en tredjedel sedan dess är det fem år sedan en isländsk regering hade lika starkt stöd. Då var det den nytillträdda koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet som inledningsvis hade starkt stöd.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.