måndag 1 oktober 2018

Dagens citat

"Det är ingen naturlag att personal utanför huvudstadsregionen behöver minskas när service flyttas till nätet utan snarare borde just tillfället utnyttjas och föreslå satsning på arbetsplatser och etableringar utanför huvudstadsregionen för att tjäna hela landet snarare än att föreslå nya etableringar i Reykjavík som till och med gör samma sak som etableringarna utanför huvudstadsregionen gör nu."

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i alltinget om företag som stänger kontor på landsbygden för att koncentrera verksamheten till Reykjavíkområdet - läs mer här.