onsdag 10 oktober 2018

Dagens citat

"Vi mötte motstånd nästan överallt på den internationella arenan och vi började att tro att världen var emot oss, att vi inte kunde hålla huvudet högt och att det närmast var vår moraliska skyldighet att betala för Icesave."

Ólafur Ragnar Grímsson, dåvarande president, i RÚV om de stämningar som präglade Island krishösten 2008.