söndag 21 oktober 2018

Dagens citat

"Vi kan aldrig utesluta det, men vi har vidtagit åtgärder för att garantera säkerheten så långt som det är möjligt. Det har till exempel gjorts genom en kartläggning av basstationer här i Katlas evakueringszon 2016 och 2017."

Þorleifur Jónasson vid Póst- og fjarskiptastofnun i RÚV om hur myndigheten försöker förebygga att kommunikationslinjer bryts vid ett vulkanutbrott i Katla som skapar stora översvämningar - läs mer här.