onsdag 24 oktober 2018

Dagens citat

"Jag tror att huvudförklaringen är att det pågår en omvärdering av det ekonomiska läget och utsikterna. Bilden har förändrats och det har inte undgått någon. Turismen har stannat av och det har varit svårigheter i flygverksamhet eftersom oljepriset har stigit mycket jämfört med för ett år sedan."

Már Guðmundsson, chef för Seðlabanki Íslands, i RÚV om den senaste tidens försvagning av den isländska kronan.