fredag 26 oktober 2018

Dagens citat

"På längre sikt är det naturligtvis farligt att ha en för stark valuta. Det skulle betyda att jobb försvinner från landet. Även om det är kul att resa till utlandet som jag gör nu och bara behöver betala lite för att gå ut och äta så är det på längre sikt kanske bättre att ha lite mer jämvikt."

Már Wolfgang Mixa, lektor i ekonomi vid Háskólinn í Reykjavík, i RÚV om den isländska kronans kursutveckling.