torsdag 4 oktober 2018

Dagens citat

"Att styrka tillsynsinstitutioner, alla möjliga arbetsmetoder, hur styrelseledamöter väljs in i finansbolag och att vidta åtgärder som ska förhindra ett annat Icesave eller att någon annan sådan enorm tillväxt för bankerna ska kunna inträffa."

Vilhjálmur Árnason, professor i filosofi vid Háskóli Íslands, i RÚV om några av de saker som förbättrats inom statsapparaten och finanssektorn sedan krisen för tio år sedan.