tisdag 23 oktober 2018

Få isländska författare kan leva på försäljning på Island

Arnaldur Indriðason och Yrsa Sigurðardóttir är två författare som säljer tillräckligt bra för att kunna leva på intäkterna enbart från försäljningen på hemmaplan. Men för de isländska författare som inte skriver bästsäljare räcker inte intäkterna på långa vägar. De behöver andra inkomstkällor - som bidrag eller utlandsförsäljning - för att klara sig.

Regeringen vill nu införa ett system där bokutgivning får statliga bidrag. Reformen har kritiserats av många författare eftersom den ursprungliga planen var att i stället avskaffa momsen på böcker. Åtskilliga författare tvivlar på att det nya systemet kommer att ge dem bättre ekonomiska förutsättningar.

Förlagen säljer enligt Morgunblaðið nya romaner till handeln för omkring 3 900 isländska kronor. Författare får 23 procent av intäkterna - vilket betyder ungefär 900 kronor. Andelen är avtalad och kan inte omförhandlas. Resten ska bland annat täcka förlagens kostnader för produktion, distribution och marknadsföring.

En bok som kostar 6 700 isländska kronor i handeln säljs med ett påslag från handeln på cirka 2 100 kronor. Dessutom tillkommer momsen på drygt 600 kronor.

En författare som säljer 1 500 exemplar - vilket är bra för en roman - kan alltså räkna med intäkter på 1 345 000 isländska kronor. Pengarna är inte skattade och eftersom författare fungerar som egenföretagare har det inte heller betalats några sociala avgifter.

Bara några få författare tjänar så mycket på sina böcker på hemmaplan att de skulle kunna livnära sig på skrivandet. Arnaldur Indriðasons nya böcker brukar tryckas i omkring 30 000 exemplar. Yrsa Sigurðardóttir säljer nästan lika mycket. Med 25 000 sålda böcker får författaren intäkter på 22 425 000 kronor.