onsdag 10 oktober 2018

Folkfronten nobbar nya val till alltinget och i Reykjavík

Folkfronten kommer inte att ställa upp i nästa val till alltinget och till kommunfullmäktige i Reykjavík. I stället vill partiet ägna de närmaste åren åt att bygga upp en starkare organisation. Folkfronten vill bland annat få fler aktiva medlemmar. Þorvaldur Þorvaldsson omvaldes till partiledare vid helgens extrainsatta landsmöte. Det uppger partiet på Facebook.

Missnöje med den politik som Gröna vänstern förde under regeringssamarbetet med Socialdemokraterna gjorde att medlemmar på partiets vänsterfalang begärde utträde. De grundade i stället marxistiska Folkfronten i januari 2013.

Många av utbrytarna kom från Gröna vänsterns lokalavdelning i Reykjavík. Till partiledare valdes Þorvaldur Þorvaldsson och till vice ordförande valdes Vésteinn Valgarðsson. Bägge kom just från Gröna vänstern.

Sedan dess har Folkfronten kandiderat i fem val - i alltingsvalen 2013, 2016 och 2017 samt i valen till kommunfullmäktige i Reykjavík 2014 och 2018. Partiet har aldrig varit i närheten av några mandat och har aldrig nått upp till 1 procent av rösterna i något val.

Att flera av de senaste valen har kommit snabbt och tätt inpå har orsakat besvär för en rad partier. Små partier utan stora kassor eller utan många aktiva medlemmar har inte alls samma resurser som de etablerade partierna. De har därmed inte heller samma möjligheter att nå ut med sitt budskap.

För Folkfronten har konkurrensen om väljarna dessutom hårdnat. Nu finns ytterligare ett parti till vänster om Gröna vänstern. De väljare som anser att Gröna vänstern svikit grundläggande vänstervärderingar kunde förra kommunalvalet i Reykjavík i stället lägga sin röst på Islands socialistparti. Det partiet fick då sitt första mandat i fullmäktige.

Inför alltingsvalet i oktober 2017 tog Folkfronten initiativ till en allians med Gryning och Islands socialistparti. Initiativet fick dock nej av bägge partierna.

Vid helgens extrainsatta landsmöte valdes Þorvaldur Þorvaldsson på nytt till Folkfrontens ordförande. Vésteinn Valgarðsson kandiderade inte för omval. Till ny vice ordförande valdes Þorvarður Bergmann Kjartansson.

På landsmötet tog partiet också beslutet att inte ställa upp i nästa val till alltinget och kommunfullmäktige - något som kommer att ske 2021 respektive 2022 om det inte blir nyval tidigare. Folkfronten ska i stället ägna sig åt att bygga upp en starkare partiorganisation. Det ska ske genom att värva fler aktivister och att ägna sig mer åt partiarbete på gräsrotsnivå.

Folkfronten anser sig hittills ha lyckats nå ut med sin politik. Ännu har intresset dock inte resulterat i något starkt stöd i val eller opinionsmätningar. Inte heller har partiet lyckats hitta tillräckligt många aktiva medlemmar.

Den närmaste tiden vill Folkfronten alltså ägna åt internt arbete. För att det inte ska störas tar partiet alltså en paus från att kandidera i allmänna val. Förhoppningen är att på sikt kunna skapa en organisation med en bas av aktiva medlemmar som med framgång kan ställa upp i val.

Under landsmötet klubbade Folkfronten bland annat uttalanden mot privatisering av sjukvården, globalisering och upprustning samt för ökat bostadsbyggande och investeringar i miljöarbete.

Dessutom röstade Folkfronten bort förbudet om att medlemmar inte samtidigt får vara med i andra partier. Även det kan ha med Islands socialistparti att göra. Inför vårens kommunalval i Reykjavík fanns det nämligen medlemmar som var med i bägge partierna. Beslutet kan tolkas som ett sätt att försöka undvika att medlemmar hoppar av bara för att gå med i ett vänsterparti som just nu har större framgångar.

Här kan du läsa mer om Folkfronten.