torsdag 11 oktober 2018

Kinesiska turister oftare skadade i trafikolyckor på Island

Turister från USA var 2017 sex gånger så många som turister från Kina. Ändå var det fler kinesiska turister som var inblandade i trafikolyckor på Island. Kineser hamnar i olyckor dubbelt så ofta som de näst mest drabbade turistgrupperna. Dessutom är de oftare inblandade i olyckor med svåra kroppsskador och dödlig utgång. Det visar statistik från Samgöngustofa.

Kineser är en snabbt växande turistgrupp på Island. Förra året var det 86 003 kineser som reste från flygplatsen i Keflavík. Det gjorde kineser till den sjätte största gruppen. I särklass flest var amerikanska medborgare. Under 2017 reste 576 403 amerikanska medborgare från Keflavík.

Trots att kineser är långt ifrån flest sett till antalet fortsätter de att toppa olycksstatistiken. Förra året skadades 39 kineser i trafiken. Tre av dem miste livet i trafikolyckor. Ytterligare fjorton skadades svårt. Ingen annan nationalitet är heller inblandad i så många olyckor som resulterar i allvarliga skador.

Under samma period var det 38 amerikaner som skadades i trafiken. Trots att amerikanerna var sex gånger fler var de alltså inte lika olycksdrabbade som kineserna.

En förklaring till de höga siffrorna för 2017 är en olycka som inträffade i december. Då skadades 19 kineser när en buss körde av vägen i halka. Sett till antalet turister hade kineserna varit mest olycksdrabbade även om just denna olycka - där en isländsk chaufför satt vid ratten - hade tagits bort ur statistiken.

Andra länder som är starkt överrepresenterade i olycksstatistiken är turister från Sydkorea, Schweiz och Spanien.

På 100 000 kinesiska turister är det omkring 45 som skadas i trafiken. Antalet schweizare och spanjorer är enligt samma jämförelse bara hälften så stort.

Att kineser så ofta är inblandade i olyckor brukar förklaras med bristande erfarenhet av isländska förhållanden, allmän brist på kunskap och erfarenhet samt övertro på instruktioner från gps:er och karttjänster som gör att de lägger mindre vikt vid vägmärken på plats och därför lätt hamnar i besvär på avstängda eller oframkomliga vägar.

Dessutom har isländska biluthyrare särskilt svårt att nå ut till kinesiska kunder med information om oväder och liknande. Skälet är att kineser - på grund av censuren i hemlandet - inte använder samma appar och sociala medier som turister från andra länder. Just därför har vissa uthyrare börjat använda den kinesiska appen We Chat just för att kunna nå kinesiska kunder.

Under 2017 var det totalt 1 387 personer som skadades i trafiken på Island. Av dessa var 1 012 islänningar, 239 turister och 136 utländska medborgare bosatta på Island.

Det var samma år sexton personer som omkom i trafiken. Av dessa var sju islänningar, fem turister och fyra invandrare.

Här kan du läsa mer om trafikolyckor på Island.