tisdag 16 oktober 2018

Minister: Faller mig inte in att säga upp EES-avtalet

Att säga upp EES-avtalet kommer inte på fråga. Det sade jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson i en frågestund i alltinget i går. Regeringen räknar också med att tvingas öppna för import av rått kött från EES-området. Om det beslutet tar tid finns det annars en risk för att staten måste betala skadestånd. Steget är en konsekvens av den dom som föll i Hæstiréttur Íslands i förra veckan.

Ferskar kjötvörur gick i förra veckan segrande ur en juridisk tvist med isländska staten. Då beslutade Hæstiréttur Íslands att bolaget hade rätten på sin sida när det 2014 importerade 83 kilo färsk oxfilé från Nederländerna. Import av rått kött är inte tillåten utan särskilt tillstånd. Och Ferskar kjötvörur kunde inte visa att köttet varit fryst.

Men staten förlorade alltså den juridiska prövningen. Island är genom EES-avtalet skyldigt att tillåta import av rått kött. Den lag från 2007 som syftar till att stoppa eller villkora sådan import står i strid med avtalet. Island kan därför inte längre förhindra import genom att hänvisa till livsmedelssäkerhet.

Sedan tidigare har Centerpartiet och Folkets parti börjat driva frågan om att säga upp eller omförhandla EES-avtalet. Inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet finns också politiker som vill omförhandla avtalet - inte minst för att kunna upprätthålla restriktioner som bidrar till att hålla den inhemska livsmedelsproduktionen vid liv.

Birgir Þórarinsson, alltingsledamot för Centerpartiet, tog upp domen under gårdagens frågestund i alltinget. Han hävdade att den i praktiken hade avskaffat det avsnitt i EES-avtalet som gäller skydd av boskap och folkhälsa. Han ansåg att det bara kunde avskaffas genom direkta förhandlingar med EU och inte av Hæstiréttur Íslands:
"Kommer ministern nu att lägga fram ett förslag som tillåter all import av råa livsmedel och andra animaliska produkter, inälvsmat, fårskinn och så vidare och därmed utsätta vårt rena jordbruk för fara?"
Kristján Þór Júlíusson höll inte med om att något avsnitt i EES-avtalet avskaffats. I förhandlingarna med EU försökte Island få till ett importförbud för rått kött. Det misslyckades - och i stället infördes restriktioner i isländsk lag. Det är nu dessa bestämmelser som har visat sig vara oförenliga med Islands förpliktelser enligt EES-avtalet:
"En internationell förpliktelse åligger Island. Om detta förhandlades det år 2007 och EU:s inställning är mycket tydlig i dessa saker och domstolens inställning likaså."
Även Jón Steindór Valdimarsson tog upp domen under gårdagens frågestund. I alltinget representerar han Renässans, ett av de två EU-vänliga partierna i alltinget. Han undrade om den fick Kristján Þór Júlíusson att överväga att säga upp EES-avtalet. Ministerns svar var att det inte var aktuellt:
"Det faller mig inte ens in att överge det aktuella avtalet. Det är en mycket enkel sak."
Kristján Þór Júlíusson sade att han i februari nästa år räknar med att lägga fram ett nytt lagförslag. För att tillåta import av rått kött från EU vill han ställa krav på tester för bland annat salmonella och campylobacter.

Det kommer alltså - trots förra veckans dom - att dröja minst ett halvår innan den nya lagstiftningen är på plats. Under tiden tänker regeringen upprätthålla det förbud som nu visat sig vara oförenligt med EES-avtalet. Kristján Þór Júlíusson svarade på en fråga från Jón Steindór Valdimarsson att fördröjningen kan betyda att staten blir skadeståndsskyldig:
"Ja, jag delar den oron med den högt ärade alltingsledamoten."
Här kan du läsa mer om debatten om EES-avtalet.