måndag 22 oktober 2018

Minister: Oklart om omskärelse är lagligt på Island

Det är oklart om omskärelse av pojkar är tillåtet eller olagligt på Island. Frågan om omskärelse skulle kunna bedömas som misshandel har aldrig prövats juridiskt. Om en sådan anmälan skulle komma in kan det i slutändan bli upp till domstol att avgöra om omskärelse kan vara straffbart. Det skriver justitieminister Sigríður Á. Andersen i ett interpellationssvar.

Framstegspartisten Silja Dögg Gunnarsdóttir väckte stor internationell uppmärksamhet när hon lade fram ett förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar. Många inom vården var positiva till förslaget och gav det sitt stöd. Kritik kom framför allt från olika religiösa samfund. Bland annat judiska och muslimska samfund ansåg att ett förbud stod i strid med religionsfriheten.

Förslaget nådde aldrig fram till någon slutgiltig omröstning i alltinget under den förra sessionen. Frågan hamnade i stället hos regeringen före sommaruppehållet. Det är inte troligt att den kommer att ställa sig bakom förslaget och fortsätta driva frågan.

Omskärelse av flickor förbjöds i lag redan 2005. Den som bryter mot lagen gör sig skyldig till grov misshandel. Straffet är mellan sex och sexton års fängelse. Silja Dögg Gunnarsdóttir anser att pojkar bör omfattas av motsvarande lag.

Silja Dögg Gunnarsdóttir har hittills inte lagt fram samma förslag på nytt. Hon har dock inte släppt frågan. I en interpellation till justitieminister Sigríður Á. Andersen om vilka lagar som skulle kunna tillämpas på omskärelse av pojkar.

Svaret från Sigríður Á. Andersen är att det i dag är oklart om omskärelse av pojkar är tillåtet eller olagligt. Skälet är att saken aldrig prövats juridiskt. Om det skulle inkomma en polisanmälan blir det upp till åklagare att ta ställning till om omskärelse skulle kunna bedömas som misshandel. I slutändan blir det domstol som får avgöra frågan.

Hittills har det aldrig upprättats någon polisanmälan om omskärelse av pojkar. Därför har frågan heller aldrig kunnat prövas.

Men att det fram till 2005 inte fanns något uttryckligt förbud mot omskärelse av flickor behöver inte betyda att det därför var tillåtet. Sigríður Á. Andersen skriver att omskärelse då som nu skulle kunna bedömas som misshandel.

Vidare skriver Sigríður Á. Andersen att frågan inte minst är intressant eftersom den rör barns rättigheter och intressen. Det är en öppen diskussion om vilken makt föräldrar ska ha över beslut om onödvändiga och oåterkalleliga ingrepp på barns kroppar.

Dessutom är debatten om omskärelse av pojkar kopplad till frågan om självbestämmanderätten över kön. En sådan översyn pågår just nu vid justitiedepartementet.

Ett förslag om individens rätt att själv bestämma sitt kön är att vänta. Där ingår bland annat intersexbarn - alltså barn som är svåra att könsbestämma utifrån rådande normer. Här är det troligt att Sigríður Á. Andersen kommer att föreslå något slags begränsning av föräldrars möjligheter att besluta om medicinska ingrepp på barn för att värna självbestämmanderätten.

Här kan du läsa mer om förslaget att förbjuda omskärelse av pojkar.