onsdag 24 oktober 2018

Minister vill sänka gränsen för rattfylleri på Island

Gränsen för rattfylleri ska sänkas från dagens 0,5 promille till 0,2 promille. Det föreslår kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Enligt förslaget ska den skärpta lagstiftningen börja gälla år 2020. Men det är först den som ertappas med minst 0,5 promille alkohol i blodet som kommer att riskera fängelse.

I dag är gränsen för rattfylleri på Island 0,5 promille. Det är betydligt högre än i Sverige där gränsen går redan vid 0,2 promille. På Island kan i dag en förare dricka två till tre burkar starköl på 33 centiliter utan att överskrida den lagliga promillehalten.

Men nu vill alltså kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson skärpa lagen. Han föreslår en sänkning av gränsen till 0,2 promille. Det motsvarar en burk starköl.

Om förslaget får majoritet i alltinget börjar den nya lagen gälla den 1 januari 2020. För att fängelse ska kunna bli aktuellt kommer det fortfarande att krävas minst 0,5 promille. Mellan 0,2 och 0,5 promille blir straffet enbart böter.

Vid den första domen förlorare inte föraren körkortet om mängden alkohol i blodet är under 0,5 promille. Men den som stoppats för rattfylleri mer än en gång kan räkna med indraget körkort under en viss tid. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli upp till två års fängelse. Då kan körkortet vara förlorat i fem år.

När Sigurður Ingi Jóhannsson i går lade fram förslaget i alltinget sade han att en lägre promillegräns syftade till att skicka en viktig signal till alla bilister. Den nya lagen ska understryka att konsumtion av alkohol och bilkörning inte hör ihop:
"Med en sänkning av mängden alkohol i chaufförens blod skickas ett tydligt budskap till förare och samhället som helhet om att körning och alkoholkonsumtion helt enkelt inte går ihop. Men det kalkyleras inte med indragning av körkortet om mängden alkohol är mellan 0,2 och 0,5 promille, utan bara böter."
På Island är det årligen omkring 2 000 bilister som fastnar i nykterhetskontroller. Sigurður Ingi Jóhannssons förhoppning är att strängare straff ska minska antalet bilister som trotsar lagen.

Sigurður Ingi Jóhannsson vill inte bara införa tuffare regler för rattfylleri. Han vill också skärpa lagstiftningen för personer som kör bil påverkade av narkotika eller läkemedel. Bland annat vill han ta fram en förteckning över vilken inverkan vissa läkemedel har på förare.