söndag 14 oktober 2018

Nidstång rest mot motståndare till laxodling på Island

En nidstång riktad mot juristen Óttar Yngvason har rests i Bíldudalur. Han har den senaste tiden varit drivande i kampen mot att stoppa laxodlingar i Västfjordarna - ett ingripande som skulle slå hårt mot bland annat Bíldudalur. Vem som har rest nidstången är inte känt. Enligt texten på den ska han fördrivas ur landet eller sänkas i en göl fylld av lervälling.

Juristen Óttar Yngvason har fungerat som talesperson för motståndare till de laxodlingar som Arctic Sea Farm och Fjarðalax håller på att bygga upp i Tálknafjörður och Patreksfjörður i Västfjordarna. Verksamheten stoppades av en överprövningsnämnd, men i veckan rev alltinget upp beslutet genom en ny lag som ger fiskeministern möjlighet att utfärda tillfälliga tillstånd för verksamheten.

Nämndens beslut kom närmast som en chock i regionen. Motståndare till laxodlingarna - som befarar att den vilda laxen snart är historia om odlingarna får fortsätta - jublade. Andra - som främst ser till arbetstillfällen i en utflyttningsdrabbad region - ansåg att nämnden inte hade rätt att stoppa investeringar som redan gått så långt.

Efter en rad kontroversiella uttalanden hamnade Óttar Yngvason i blickfånget för ja-sidan. Han har själv tidigare bedrivit räkfiske i Bíldudalur, en ort där det finns verksamhet kopplad till de nya laxodlingarna. Hans företag gick i konkurs 2004.

Utanför de gamla företagslokalerna i Bíldudalur har det enligt Stundin nu rests en nidstång riktad mot Óttar Yngvason. Vem som har rest nidstången är inte känt. Enligt texten ska Óttar Yngvason fördrivas ur landet eller sänkas i en göl fylld av lervälling.

Óttar Yngvason säger till Stundin att den som riktat en nidstång mot honom i stället borde vända sig till de norska företag och tidigare fiskeministern Einar K. Guðfinnsson. De norska företagen kommer enligt Óttar Yngvason att ödelägga och förgifta fjorden. Och Einar K. Guðfinnsson, som nu arbetar som lobbyist för laxodlingsföretagen, var enligt honom den som förstörde näringslivet i regionen genom att möjliggöra att fiskekvoter såldes till andra delar av landet.

I texten talas det just om en nidstång. Men på stören finns inget hästhuvud med uppspärrat gap. I stället har ett fiskhuvud - sannolikt en långa - spetsats i ena änden. Därför är det egentligen ingen nidstång som har rests i Bíldudalur, utan en vindruna. Vindrunor användes för att få vinden att blåsa från ett visst håll.

Även om nidstänger tillhör äldre tiders tro används de fortfarande ibland som ett symboliskt sätt att visa sitt missnöje. Stundin berättar att nidstänger på senare tid rests bland annat mot Nato-styrkor och statsministern Steingrímur Hermannsson. I vissa fall har de konfiskerats av polis. De har också utretts som olaga hot.

Här kan du läsa mer om nidstänger på Island och här kan du läsa mer om striden om laxodlingarna.