fredag 26 oktober 2018

Nio av tio islänningar sover minst sex timmar om natten

Sju timmars nattsömn är det vanligaste för islänningarna. Och nio av tio sover åtminstone sex timmar varje natt. Det är ungdomars och pensionärers sömn som sticker ut. De sover både mest och minst om nätterna - medan personer mellan 30 och 67 år oftare håller sig till genomsnittliga sömnnivåer. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Att sova i snitt mellan sex och åtta timmar varje natt är det i särklass vanligaste på Island. Inom detta spann håller sig nio av tio islänningar. Det är 44 procent som säger att de sover sju timmar. Vidare är det 23 procent som uppger att de sover åtta timmar. Lika många svarar att de sover sex timmar.

Få sover mer eller mindre än så. Det är 6 procent som snittar fem timmars nattsömn. Bara 2 procent svarar att de sover högst fyra timmar respektive nio timmar. Och 1 procent säger sig sova tio timmar eller mer.

Islänningar i åldern mellan 18 och 29 år samt islänningar som har fyllt 68 år sticker ut. De sover nämligen både mest och minst. I större utsträckning än andra åldersgrupper snittar de en nattsömn på fem timmar eller mindre. Men de sover också oftare nio timmar eller mer. Samma mönster återfinns bland låginkomsttagare.

Personer bosatta på landsbygden har kortare nattsömn än invånare i huvudstadsregionen. Andra som sover mindre än genomsnittet är personer med enbart grundskoleutbildning.

Mest genomsnittliga - i bemärkelsen att de sover mellan sex åtta timmar varje natt - är höginkomsttagare, personer med högskoleutbildning och islänningar mellan 30 och 67 år. Det beror sannolikt på att de i större utsträckning än andra är yrkesverksamma.