torsdag 4 oktober 2018

Nytt jordskalv skakar Blå lagunen

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett större jordskalv skakade sydvästra Island i går kväll. Skalvet hade en magnitud på 3,2 och föregicks av en serie mindre jordskalv som började tidigt på onsdagen. Skalvet kändes i Blå lagunen - en plats som ligger ungefär två mil från epicentrum. Det hade ingen koppling till vulkanisk aktivitet.

Jordskalv är vanliga på sydvästra Island - och det gäller inte minst området kring Reykjanestá, Reykjaneshalvöns sydvästra punkt. Här glider de två kontinentalplattorna isär. Men det finns också tre vulkaniska system i området. Det senaste utbrottet skedde dock under 1200-talet.

Klockan 18.10 lokal tid inträffade ett jordskalv med en magnitud på 3,2. Veðurstofa Íslands fick ett meddelande om att skalvet hade känts. Det meddelandet kom från Blå lagunen. Det populära badet ligger två mil från skalvets epicentrum.

Det större skalvet föregicks av en jordskalvssvärm som började under natten mot onsdagen. Totalt rörde det sig om tjugotalet skalv. Det kraftigaste i denna serie hade en magnitud på 2,3. Det största skalvet följdes inte av några efterskalv.

Gårdagens skalvserie hade ingen koppling till vulkanisk aktivitet. Den följdes inte av några rörelser i jordskorpan.