onsdag 31 oktober 2018

Professor: Vulkanutbrott i Hekla kan skjuta ned flygplan

Hekla är sedan flera år tillbaka redo för ett nytt utbrott. Och det utbrottet skulle kunna utgöra ett direkt hot mot flygtrafiken över Atlanten. Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att Hekla skulle kunna skjuta ned ett flygplan under utbrottets första fas. Eftersom utbrott i Hekla kommer med kort varsel anser att han riskerna är avsevärda.

Sedan Island befolkades har Hekla erupterat minst tjugo gånger. Det gör Hekla till en av Islands mest aktiva vulkaner. Det senaste utbrottet kom 2000. Då hade Hekla under en längre tid haft i snitt ett utbrott vart tionde år.

De senaste utbrotten i Hekla har varit förhållandevis små. Hekla kan dock snabbt sprida stora mängder aska över stora områden. Aska från vulkanen kan dessutom nå 30 kilometers höjd under den inledande fasen.

Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, har vid flera tillfällen varnat för att Hekla skulle kunna utgöra ett direkt hot mot flygtrafiken över Atlanten. Den går nämligen rakt ovanför vulkanen. Páll Einarsson anser att den bör dirigeras om för att öka säkerheten. Det är dock en uppmaning som myndigheterna hittills inte följt.

Han säger till RÚV att Hekla redan omkring 2006 hade expanderat till samma nivåer som inför utbrottet år 2000. En rimlig slutsats är därför att vulkanen åter är redo för ett utbrott. Enligt Páll Einarsson är det oroväckande att utbrott i Hekla sker med så kort varsel. De jordskalv som signalerar att ett utbrott är på väg kommer tätt inpå:
"Det är nästan alltid kortare än en timme och ibland inte mer än 20 till 25 minuter. ... Om det finns en grupp vandrare på fjällets sluttningar när man ser dessa tecken så är det för sent att informera dem eftersom de redan har hamnat i problem."
Hekla är i dag populärt bland vandrare. Páll Einarsson säger till RÚV att de utsätter sig för en risk genom att ta sig upp på fjället. Vid ett utbrott med ett snabbt förlopp kommer de inte att hinna i säkerhet innan stora mängder vulkanaska gör det svårt eller omöjligt att röra sig.

Páll Einarsson hävdar alltså att även flygtrafiken hotas av Hekla. Dagligen passerar ett stort antal flygplan rakt över vulkanen på väg till eller från Island eller över Atlanten. Han säger till RÚV att Heklas askpelare skulle kunna få ett flygplan att störta:
"Det råkar vara så att Hekla ligger rakt under en av de största flygkorridorerna över Atlanten och det är alltså flygplan som allt för ofta flyger rakt ovanför Heklas topp. ... Sannolikheten för att Hekla helt enkelt skjuter ned ett passagerarflygplan i början av nästa utbrott är alltså avsevärd."
Det är inte första gången som Páll Einarsson varnar för riskerna. Men den bedömningen delas alltså inte av myndigheterna. Han har tidigare fått svaret att det vid ett annalkande utbrott ska finnas tillräckligt med tid för att dirigera om trafiken.

Kristín Jónsdóttir vid Veðurstofa Íslands säger till RÚV att myndigheten hoppas att nu kunna identifiera ett utbrott i ett tidigare skede. Sex nya jordskalvsmätare har placerats nära Heklas topp. Mätare har också placerats i borrhålor för att med större precision kunna följa Heklas expansion när magma rör sig uppåt i fjället:
"När vi ser tydliga tecken på att ett vulkanutbrott är överhängande så sätter vi i gång vår beredskapsplan och det som står i den är att ta kontakt med civilförsvaret som då vidtar åtgärder och evakuerar och så tar vi kontakt med flygmyndigheterna."
Här kan du läsa mer om Páll Einarssons varningar om Hekla.