fredag 19 oktober 2018

Regeringen håller fast vid kronan som Islands valuta

Kronan är Islands framtida valuta. Och det är inställningen hos samtliga tre regeringspartier. Det sade statsminister Katrín Jakobsdóttir när hon i går debatterade valutafrågan i alltinget. Företrädare för Socialdemokraterna och Renässans argumenterade för både euron och EU-medlemskap. Piratpartiets Smári McCarthy beskrev kronan som skräp utan att kräva ett byte till euron.

De tre senaste månaderna har den isländska kronan försvagats med omkring 10 procent. Trots detta ligger kursen på en av de högsta nivåerna efter finanskraschen för tio år sedan.

Skälet till att kursen sjunkit är att ökningen av turister avstannat samtidigt som de båda flygbolagen Wow Air och Icelandair befinner sig i kris. Men det är inte bara inom turistindustrin som det finns frågetecken. Avtalsrörelsen och kraven på löneökningar är ett annat osäkerhetsmoment. Dessutom är det många islänningar som överger kronan för att spara i andra valutor.

Intresset för att ersätta kronan med euron är fortfarande stort. Enligt en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av Já Ísland vill 46,6 procent ta upp euron som valuta medan 36,6 procent vill behålla kronan. Men 57,3 procent anser att Island inte ska gå med i EU.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir nämnde också opinionssiffrorna när valutafrågan debatterades i alltinget i går. Hon sade att euron inte var någon realistisk lösning på problem kopplade till den instabila kronan eftersom en majoritet av islänningarna är emot EU-medlemskap. Därför efterlyste hon en helhetssyn på EU och euron i diskussionerna:
"Det räcker inte att bara diskutera penningpolitik eller valuta när vi talar om EU."
Beskedet från Katrín Jakobsdóttir var att regeringen fortsätter att se kronan som Islands framtida valuta. Det var också en punkt där de tre regeringspartierna - Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet - var eniga.

I debatten fick Smári McCarthy mothugg av olika slag. Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet, sade att kronan kommer att vara Islands valuta under överskådlig tid. Därför efterlyste han åtgärder för att stabilisera kursen så länge som Island står utanför EU:
"Jag anser att det är nödvändigt att vi reparerar kronan eftersom kronan är skräp som den är i dag, men vi kommer inte att kunna ta upp euron genom inträde i en handvändning."
Oddný G. Harðardóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, dömde ut regeringens syn på valutafrågan. Hon ansåg att det bästa och billigaste för Island vore att gå med i EU och skrota kronan till förmån för euron:
"Idén är att göra ännu ett försök med kronan fast det sedan länge står klart att det aldrig kommer att gå att ha en så liten och självständig valuta utom med stora omkostnader som allmänheten får ta risken för."
I dagsläget är det två isländska partier - Socialdemokraterna och Renässans - som förespråkar EU-inträde. Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, tog upp den period då partiet satt i regeringen tillsammans med Självständighetspartiet. Han beklagade att koalitionspartnern då inte vågade överväga euron som ett alternativ till kronan:
"Vårt dåvarande samarbetsparti i regeringen, Självständighetspartiet, hade inte mod nog att se den jämförelsen i vitögat - möjligen av rädsla för att den helt helt enkelt skulle visa sig vara den förnuftigaste och fördelaktigaste för folket."
Här kan du läsa mer om Island och EU.