söndag 21 oktober 2018

Sex av tio islänningar på utlandssemester

Allt fler islänningar reser utomlands under sommarsemestern. Men samtidigt minskar resandet på hemmaplan. Det är nu 62 procent som gör minst en utlandsresa under sommaren. Och 69 procent färdas på Island under semestern. Reser mest gör höginkomsttagare och personer med högskoleutbildning. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

I år var det 62 procent av islänningarna som reste till utlandet under semestern. Det är en ökning med 1 procentenhet sedan 2017. Men det är nästan en fördubbling jämfört med 2010. Då - ett par år efter finanskraschen - var det bara 33 procent som gjorde en utlandsresa under sommaren.

Resandet varierar stort mellan olika grupper. Islänningar bosatta i huvudstadsregionen, som har högskoleutbildning och som tjänar mer än 1 250 000 isländska kronor i månaden reser mer än andra. Minst reser låg- och medelinkomsttagare, personer med enbart grundskoleutbildning och islänningar bosatta på landsbygden.

Bara 69 procent av islänningarna reste på hemmaplan under sommaren, en minskning med 4 procentenheter. Det är den lägsta andelen sedan Gallup började fråga om semestervanor.

Den genomsnittliga utlandsresan är betydligt längre än den genomsnittliga semestern på Island. Antalet övernattningar i utlandet var i genomsnitt fjorton. På hemmaplan var medelvärdet åtta övernattningar.