onsdag 17 oktober 2018

Socialdemokraterna minskar mest i Reykjavík

Socialdemokraterna är den stora förloraren i opinionen i Reykjavík. Men ökat stöd för Gröna vänstern, Renässans och Piratpartiet gör att den fyrpartikoalition som styr kommunen ändå behåller majoriteten. Självständighetspartiet är alltjämt största parti. Det visar en opinionsmätning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Efter vårens kommunalval i Reykjavík bildade Socialdemokraterna majoritet ihop med Renässans, Piratpartiet och Gröna vänstern. Tillsammans har de fyra partierna tolv mandat i fullmäktige. Oppositionen - som består av Självständighetspartiet, Centerpartiet, Folkets parti och Islands socialistparti - har elva mandat.

I valet återtog Självständighetspartiet positionen som störst i kommunen. Enligt Zenters undersökning partiet alltjämt större än Socialdemokraterna. Visserligen backar bägge partierna i opinionen - men Socialdemokraternas tillbakagång är betydligt större.

Självständighetspartiet får nu 29,6 procent, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med valresultatet. Socialdemokraterna förlorar hela 4,9 procentenheter och har nu stöd av 21 procent av väljarna.

Men stödet för de tre övriga partierna i koalitionen har inte utvecklats i samma negativa riktning. Piratpartiet är tredje störst i kommunen med 12,7 procent, en ökning med hela 5 procentenheter. Renässans ökar med 1 procentenhet till 9,2 procent. Gröna vänstern går framåt med 3,8 procentenheter till 8,4 procent.

För övriga partier i fullmäktige är förändringarna små. Centerpartiet ökar med 0,2 procentenheter till 6,3 procent. Folkets parti vinner 0,6 procentenheter och får nu 4,9 procent. Islands socialistparti förlorar 2,7 procentenheter och har nu stöd av 3,7 procent.

Om det här hade varit ett valresultat hade Socialdemokraterna tappat två av dagens sju mandat i fullmäktige. Men då både Piratpartiet och Gröna vänstern vinner varsitt mandat samtidigt som Renässans har kvar sina två behåller koalitionen övertaget i fullmäktige med tolv mandat mot oppositionens elva.

Bland oppositionspartierna sker inga förändringar i mandatfördelningen. Självständighetspartiet har åtta mandat. Centerpartiet, Folkets parti och Islands socialistparti behåller sina platser i fullmäktige.

De senaste veckorna har skenande kostnader för renoveringen av en barack från andra världskriget i Nauthólsvík varit en omdiskuterad fråga i kommunen. Den ursprungliga kostnaden beräknades till omkring 150 miljoner isländska kronor. Nu står det klart att prislappen väntas blir tre gånger så hög.

Debatten har hittills varit bekymmersam för koalitionen. Zenters undersökning visar att 32,5 procent anser att det är den socialdemokratiske borgmästaren Dagur B. Eggertsson som bör ta ansvar för att kostnaderna sprängt kalkylerna. Dessutom är det 26,8 procent som tycker att ansvaret ligger hos den styrande majoriteten i fullmäktige.

Men nästan lika många - 26,2 procent - säger att det huvudsakliga ansvaret vilar på kommunens tjänstemän. Betydligt färre - 9,1 procent - uppger att ansvaret i första hand ligger på arkitekter och andra som deltagit i utformningen av renoveringen. Resterande 5,5 procent svarar att någon annan bär huvudansvaret.

Det är framför allt väljare som har fyllt 50 år som pekar ut Dagur B. Eggertsson som huvudansvarig. Yngre kommuninvånare upplever i större utsträckning att det är den styrande majoriteten och tjänstemännen som bör stå till svars för de skenande kostnaderna.