torsdag 4 oktober 2018

Stämmer Wow Air - vägrar betala ersättning för försening

När Wow Airs flyg från Warszawa till Keflavík till sist lyfte var det över nitton timmar försenat. Både Samgöngustofa och kommunikations- och kommundepartementet fastslog att flygbolaget skulle betala 400 euro i ersättning till passagerarna. Men Wow Air vägrar. Nu stämmer 71 passagerare flygbolaget. Wow Air har också tagit dispyten till rätten.

Klockan 22.05 den 24 april 2016 skulle ett av Wow Airs flygplan lyfta från Warszawa mot Keflavík. Men planet lyfte inte förrän 17.40 dagen därpå. Det rörde sig alltså om en försening på nästan 20 timmar.

Ombord fanns bland annat två stora resesällskap som färdades tillsammans. I ena gruppen fanns 49 resenärer och i den andra 22 resenärer.

Resenärerna vände sig till Samgöngustofa för att få ersättning från Wow Air för förseningen. Myndigheten fastslog att Wow Air skulle betala 400 euro i kompensation till varje passagerare.

Men Wow Air höll inte med om beslutet och överklagade till kommunikations- och kommundepartementet. Även här förlorade flygbolaget. Departementet ansåg att resenärerna hade rätt till ersättning.

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan passagerarna fick rätt. Men någon ersättning har de fortfarande inte fått. Wow Air vägrar att kompensera resenärerna för förseningen. Därför tar de nu strid mot Wow Air i rätten. Totalt uppgår kraven till 28 400 euro.

De två fallen har slagits ihop till ett och omfattar alltså krav från totalt 71 personer. Det behandlas i Héraðsdómur Reykjavíkur den 19 oktober.

Men Wow Air har också tagit händelsen till domstol. Flygbolaget anser sig inte ha någon skyldighet att ersätta resenärerna. Wow Air hävdar att förseningen berodde på omständigheter som bolaget inte hade någon makt över.

När planet lyfte från Keflavík mot Warszawa fanns det skräp på banan. Metallskräpet orsakade mindre skador på en av planets motorer. Det var av säkerhetsskäl nödvändigt att åtgärda skadorna innan planet återvände till Island.

Wow Air anser att skräpet på banan var en omständighet som bolaget inte hade möjlighet att påverka. Därför har flygbolaget inte heller någon skyldighet att kompensera resenärerna för förseningen. Genom att ta saken till domstol hoppas Wow Air alltså slippa ansvaret för händelsen.

Såväl Samgöngustofa som kommunikations- och kommundepartementet ansåg inte att skadorna på motorn var av sådan art att Wow Air skulle slippa ansvar för förseningar som uppstod till följd av dem.

I det här fallet har Wow Air alltså vägrat ersätta passagerarna trots att det har gått över ett år sedan deras krav behandlades av departementet. Ett annat alternativ hade varit att betala ut ersättningen till resenärerna och i stället stämma staten på samma belopp i samband med den rättsprocess som bolaget nu dragit i gång.

Här kan du läsa mer om Wow Air och klagomål på bolaget.