torsdag 11 oktober 2018

Stoppade laxodling - döms ut som SS-trupper av politiker

En överprövningsnämnd stoppade laxodlingarna i Patreksfjörður och Tálknafjörður. Det fick alltingspolitikern Ásmundur Friðriksson att kalla de delaktiga i beslutet för SS-trupper. Efter att han fått hård kritik för uttalandet hävdade Ásmundur Friðriksson att han använt förkortningen SS för specialister från södra Island.

Strax före midnatt i tisdags röstade en majoritet i alltinget för att riva upp beslutet som stoppade laxodlingarna i Patreksfjörður och Tálknafjörður i Västfjordarna. Alltinget gav fiskeministern möjlighet att utfärda tillfälliga verksamhetstillstånd i upp till 20 månader. Inom denna tid väntas regeringen stifta lagar som gör att laxodlingarna kan fortsätta.

En av de politiker som tog ställning för förslaget var Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet. Han har suttit i alltinget sedan 2013. Under denna tid har han gjort sig känd för en rad utspel riktade mot muslimer och asylsökande. Han har bland annat föreslagit att samtliga muslimer på Island bör utredas för eventuella kopplingar till terrorism.

Dessutom har Ásmundur Friðrikssons bilåkande varit omdiskuterat. Genom att använda privatbil i tjänsteresor har han fått bidrag som med stor marginal överstiger kostnaderna. Trots att regelverket föreskriver att någon som reser så mycket ska använda hyrbil valde han egen bil. Han ansåg att de hyrbilar som han kunde få inte var i tillräckligt gott skick.

Sedan kostnaderna för bilåkandet blivit offentliga har Ásmundur Friðriksson minskat sin användning av bil markant.

Under debatten i tisdags hamnade Ásmundur Friðriksson på nytt i centrum. I alltingets talarstol dömde han ut den överprövningsnämnd och de experter som stoppat laxodlingarna. Han gjorde det genom att hävda att det rörde sig om SS-trupper som förstörde framtiden för invånare i regionen:
"Men det är några SS-trupper, trupper med experter söderifrån, som alltid ställer sig i vägen för att något händer i Västfjordarna. Experterna söderifrån ställer sig alltid i vägen för näringslivet och kommunikationerna och för att kraftverk byggs i Västfjordarna. Jag anser att vi behöver ta Västfjordarnas invånare och Västfjordarna i famnen och hjälpa dem igenom det upprörda hav som de befinner sig i nu. Det är vår roll."
Talet om SS-trupper fick Piratpartiets Smári McCarthy att gå upp i talarstolen. Där riktade han hård kritik mot Ásmundur Friðrikssons sätt att uttrycka sig. Bara för att överprövningsnämndens beslut orsakade problem var det inte lämpligt att döma ut den:
"Jag kommer huvudsakligen för att anmärka på att den högt ärade alltingsledamoten skulle likna institutioner som är viktiga för samhället, och som visserligen till viss del har huvudkontor i Reykjavík, med nazisternas stormtrupper som svarade för ett stort antal mord och illdåd i andra världskriget. Jag tycker att det är osmakligt eftersom det ena är ett laglöst slödder som mördade människor och det andra är institutioner som är viktiga för samhället och som bildades för att verkställa lagar som instiftades i denna sal."
Ásmundur Friðriksson hävdade att han inte försökte antyda att överprövningsnämnden agerade som SS-trupper. I stället sade han att han använt förkortningen SS för experterna:
"Jag talade om experterna söderifrån och förkortade det på det sättet."
Men angreppen från Ásmundur Friðriksson tog inte slut där. I alltinget i går fördömde han inte bara Piratpartiet. Han gick också till attack mot Stundin och Kjarninn - två medier som såväl rapporterat om hans bilåkande som hans uttalande om SS-trupper:
"Piratpartisterna ställde sig upp här och började koppla ihop mig med tredje rikets stormtrupper. Och det är som att när de talar om mig i denna sal så är det som när bonden visslar på en lydig vallhund när Stundin och Kjarninn i detta fall - och oftast RÚV - noterar att jag sade fel i går. Och de börjar att jämföra mig med dessa mordgalna hundar från Tyskland. Jag måste säga att det naturligtvis är outhärdligt att behöva utsättas för något sådant."
Vidare hävdade Ásmundur Friðriksson att Piratpartiet agerade som spioner som planterade lögner om honom i medierna. Han kritiserade också Piratpartiet för att de vände sig mot Pia Kjærsgaards närvaro under firandet av hundraårsjubileet av unionsavtalet med Danmark. Han ansåg att det var förkastligt att de jämfört henne med Adolf Hitler och Benito Mussolini:
"Och så har de spioner nere på stan som sprider eländet överallt. Detta är människorna som gång på gång ställer sig upp i denna sal och anklagar en för lögn, har sagt att jag är en tjuv, har stulit pengar av tinget och de behöver inte svara för något."
Här kan du läsa mer om beslutet att riva upp laxodlingsstoppet, här mer om protesterna mot Pia Kjærsgaard, här mer om Ásmundur Friðrikssons bilkörning och här mer om hans utspel mot muslimer.