söndag 28 oktober 2018

Val i nationalparken Þingvellir utlöser politisk strid

Ólína Þorvarðardóttir får inte jobbet som nationalparksföreståndare på Þingvellir. Med fyra röster mot tre går i stället uppdraget till Einar Á. E. Sæmundsen. De tre regeringspartierna röstade på honom. Oppositionens ledamöter i nämnden röstade på henne. Beslutet fick socialdemokraten Oddný G. Harðardóttir att lämna sin plats i nämnden.

Nyligen utsågs Einar Á. E. Sæmundsen till nationalparksföreståndare på Þingvellir. Han var en av två kandidater i slutomgången. Den andra var Ólína Þorvarðardóttir. Han har det senaste året vikarierat på posten. Hon har bland annat representerat Socialdemokraterna i alltinget.

I omröstningen i nämnden vann Einar Á. E. Sæmundsen med fyra röster mot tre. De tre regeringspartierna - som har majoritet i nämnden - röstade på honom. Ólína Þorvarðardóttir fick oppositionens tre röster mot fyra för honom.

Ólína Þorvarðardóttir hävdade på Facebook att vänskapsband snarare än kompetens avgjort valet till hennes nackdel. Hon vände sig bland annat mot Självständighetspartiets Páll Magnússons agerande i samband med omröstningen. Vísir berättade att han inte var på plats när de två slutkandidaterna presenterade sin syn på nationalparkens framtid - en uppgift som det lades stor vikt vid.

Páll Magnússon röstade på Einar Á. E. Sæmundsen. Han sade till Vísir att han trots att han missade presentationen hade en god bild av de två kandidaterna.

En annan som reagerade på Páll Magnússons hantering av frågan var Oddný G. Harðardóttir, Socialdemokraternas representant i nämnden. Hon skrev på Facebook att han ringaktade kandidaterna genom att inte närvara när de redogjorde för sina framtidsvisioner för Þingvellir.

Därefter dröjde det inte länge innan Ólína Þorvarðardóttir på Facebook berättade att partikamraten Oddný G. Harðardóttir hoppat av nämnden i protest. Efterträdare blir Guðmundur Andri Thorsson.