fredag 5 oktober 2018

Vill bli partiledare för att göra porträtt till piltavla

Guðfinnur Stefán Halldórsson tänker utmana Bjarni Benediktsson om ordförandeposten i Självständighetspartiet. Men han är egentligen inte missnöjd med den nuvarande partiledaren. I stället är det Þorsteinn Pálsson som han irriterar sig på. Han har enligt Guðfinnur Stefán Halldórsson blivit för vänstersinnad - och därför bör hans porträtt användas som piltavla.

I åtta år var Þorsteinn Pálsson ledare för Självständighetspartiet. Han förlorade 1991 en kamp om ordförandeposten mot Davíð Oddsson. I takt med att partiet efter finanskraschen blev allt mer EU-skeptiskt marginaliserades den EU-vänliga falangen inom Självständighetspartiet. Där ingick också Þorsteinn Pálsson.

Polariseringen inom partiet ledde så småningom fram till en splittring. Många inom den EU-vänliga falangen lämnade Självständighetspartiet för att ansluta sig till Renässans, ett parti bildat av avhopparen Benedikt Jóhannesson.

En av avhopparna var Þorsteinn Pálsson. Han anslöt sig till Renässans inför alltingsvalet 2016. Året därpå kandiderade han till alltinget för Renässans. Han fanns då på tjugoandra och sista plats på partiets lista i södra Reykjavík.

Splittringen är fortfarande ett djupt sår inom Självständighetspartiet. Attityden mot Renässans blev inte bättre när regeringssamarbetet mellan de två partierna och Ljus framtid kollapsade förra hösten. Många medlemmar hoppas alltjämt på att konflikterna ska kunna överbryggas och att avhopparna ska lämna Renässans och återvända till Självständighetspartiet.

En som inte är nöjd med Þorsteinn Pálssons agerande är bilhandlaren Guðfinnur Stefán Halldórsson. Men det är inte bara avhoppet som han ogillar. Han har heller inte smält Þorsteinn Pálssons konflikt med Albert Guðmundsson som 1987 ledde fram till att den senare bröt sig ut och bildade Medborgarpartiet. Därför vill han att den tidigare partiledarens porträtt plockas ned från väggen i partihögkvarteret Valhöll i Reykjavík.

Det är en tradition att Självständighetspartiets ledare blir avbildade av en konstnär. Fram till 1983 - året då Þorsteinn Pálsson blev partiledare - var det Baltasar Samper som målade de flesta porträtten. När det väl blev dags för Þorsteinn Pálsson att avbildas var det Stephan Lárus som höll i penseln. Han målade också Davíð Oddsson, en tavla som avtäcktes och hängdes upp i Valhöll förra året.

Guðfinnur Stefán Halldórsson säger i Útvarp Saga att han inte kan tänka sig att rösta på något annat än Självständighetspartiet. Han är inte heller missnöjd med den nuvarande ledaren Bjarni Benediktsson. Ändå anser han att det är nödvändigt för partiet att han själv får ta över som ordförande:
"På nästa landsmöte tänker jag kandidera. Detta är inget personligt mot Bjarni Benediktsson. Jag känner hans familj väl och Bjarni är en duktig och bra pojke."
Skälet är alltså Þorsteinn Pálssons porträtt. Enligt Guðfinnur Stefán Halldórsson har han hittills inte fått gehör för sina åsikter om var det bäst hör hemma. Han säger till Útvarp Saga att Þorsteinn Pálsson inte längre förtjänar sin plats på väggen bland de andra partiledarna. Men för att få bort tavlan behöver han bli den som bestämmer:
"Jag kräver att bilden av Þorsteinn Pálsson tas ned och görs om till en piltavla nere i källaren. Han har blivit lite vänstersinnad, så om denna bild inte tas ned så tänker jag kandidera. Jag tycker bara inte att han ska vara där. Det är inget personligt emot honom., men en man som inte delar partiets ideal och inte förstår Självständighetspartiets politik ... det är ett måste att förstå Självständighetspartiets politik."
Här kan du läsa mer om Þorsteinn Pálssons avhopp till Renässans.