torsdag 25 oktober 2018

Vulkanolog varnar för effekter av utbrott på Reykjanes

Ett vulkanutbrott på Reykjaneshalvön är att vänta inom en snar framtid. Det hävdar Þorvaldur Þórðarson, vulkanolog vid Háskóli Íslands. Men en nära framtid kan både betyda att ett utbrott kommer redan i morgon - men också att det dröjer i ytterligare 50 år. Städer som Grindavík och Þorlákshöfn är mest hotade, skriver Fréttablaðið.

Reykjaneshalvön är Islands sydvästra hörn. I dag utgör regionen navet för turistindustrin eftersom det är här flygplatsen i Keflavík finns. Här finns också städer som är viktiga för fiskenäringen och populära turistattraktioner.

I regionen finns tre vulkaniska system. Det senaste utbrottet på land ägde rum 1238. Sedan dess har dock ett antal vulkanutbrott skett ute till havs. Det senaste inträffade 1879. Här sker ständigt jordskalv som kan vara kopplade till magmarörelser.

Þorvaldur Þórðarson är vulkanolog vid Háskóli Íslands. De tre senaste åren har han tillsammans med andra forskare studerat riskerna för nya utbrott på Reykjanes. Han säger i Fréttablaðið att utbrotten i regionen går i vågor. Det verkar gå 800 till 1 000 år mellan perioder där flera utbrott sker inom loppet av några få år:
"I de flesta fallen är detta lavautbrott och de tycks komma i serier. Dessa serier pågår i ungefär tio till trettio år och de inkluderar några utbrott."
Historiskt har vulkanutbrott i regionen haft stora konsekvenser. Lava från utbrott på Reykjanes har bland annat runnit till Reykjavík, Hvalfjörður och Hafnarfjörður.

Sett till dagens och tidigare aktivitet i området är de troligaste platserna för utbrott kring Krýsuvík, norr och väster om Grindavík och Blå lagunen samt vid sydvästspetsen vid Reykjanestá. De städer som i första hand befinner sig i riskzonen är Grindavík och Þorlákshöfn. Även Vogar och Keflavík riskerar att drabbas.

Men ett utbrott på Reykjanes skulle enligt Þorvaldur Þórðarson kunna lamslå hela regionen. Han säger i Fréttablaðið att det är troligt att ett utbrott skulle hindra flygtrafiken i Keflavík. Det kan inte heller uteslutas att lava skulle kunna nå fram till storstäderna Hafnarfjörður och Reykjavík:
"När ett lavautbrott börjar är det oftast mest aktivitet i början. Då flyter lavan snabbast och de kan röra sig några kilometer i timmen och förstöra allt som kommer i dess väg. Om detta kommer mycket nära bebyggelse eller byggnadsverk där det finns människor så måste de evakueras direkt. Du springer inte ifrån detta."
Nedfall av vulkanaska, svavelföroreningar och förorenat dricksvatten är andra tänkbara konsekvenser av ett vulkanutbrott på Reykjanes.

Jordskalv och annan aktivitet kommer sannolikt att förvarna om att ett utbrott kan vara nära förestående. Men att fastslå någon exakt tidpunkt är omöjligt. Þorvaldur Þórðarson säger i Fréttablaðið att det är troligt att de säkra tecken på att ett utbrott är på väg sannolikt bara kommer någon eller några timmar innan det börjar:
"Vi vet inget exakt om tiden men utifrån vad vi känner till verkar det vara så att det är, som det brukar heta, dags för Reykjaneshalvön. Det kan naturligtvis gå 50 år till nästa utbrott kommer men det kan lika gärna ske i morgon."
En viktig åtgärd är att vara beredd på att det kan komma ett snabbt behov av evakuering. Þorvaldur Þórðarson anser dessutom att riskerna kan minskas på andra sätt. Det är till exempel bättre om Grindavík växer i östlig i stället för västlig riktning. Väster om staden är risken för utbrott större, skriver Víkurfréttir.