måndag 5 november 2018

Arion banki: Konjunkturen på Island på väg att svalna

Den stora ekonomiska uppgången på Island är över. De närmaste åren minskar tillväxten samtidigt som kronan försvagas. Investeringar och privatkonsumtion kommer att hålla ekonomin i gång. Utrikeshandeln fortsätter att ha det svårt. Det förutspår Arion banki i en ekonomisk prognos som gäller fram till 2021.

Högkonjunkturen på Island svalnar betänkligt under slutet på 2018. Nästa år blir tillväxten beskedliga 1,3 procent. Arion banki ser i en prognos en rad osäkerhetsfaktorer för den isländska ekonomin under de närmaste åren.

Redan har osäkerheten resulterat i sänkta förväntningar, svagare krona och stigande inflation. Det är tendenser som väntas fortsätta fram till 2021. Stora löneökningar kommer att utmana stabiliteten. Arion banki räknar med en liten ökning av antalet turister - men även turistnäringens framtidsutsikter är ett frågetecken.

Det som driver på ekonomin är främst investeringar och privatkonsumtion. Även om kronan är på väg nedåt är den alltjämt så högt värderad att den gör det svårt för exportindustrin att hävda sig i internationell konkurrens.

Sämre konjunktur betyder också mindre befolkningstillväxt. Det får i sin tur effekter för bostadsmarknaden. Här väntas bättre balans mellan tillgång och efterfrågan - något som borgar för mer jämvikt mellan bostadspriser och löneutveckling.