måndag 12 november 2018

Dagens citat

"Varför har inte alltinget stadfäst den nya grundlagen? Förklaringen är uppenbar. För många alltingsledamöter livnär sig på diskriminering i fiskekvotsystemet och i valkretsindelningen, diskriminering och därav följande brott mot mänskliga rättigheter som den nya grundlagen ska kontrollera. För många alltingsledamöter livnär sig på hemlighetsmakeri och därav följande korruption. Folket i landet har till exempel inte tillgång till information om bankers (avskrivna) lån till politiker. För många alltingsledamöter pekar utan att blinka finger åt demokratin."

Þorvaldur Gylfason, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands och ledamot av det grundlagsråd vars förslag till ny grundlag fortfarande inte blivit verklighet, i Fréttablaðið om alltingets grundlagsarbete.