söndag 4 november 2018

Glitnir överklagar - vill fortsätta tysta Stundin

Glitnirs konkursbo tar kampen om munkavlen mot Stundin till Hæstiréttur Íslands. Det blir nu upp till Islands högsta domstol att besluta om det föreläggande som stoppar all ny rapportering om Bjarni Benediktssons affärer med banken ska fortsätta gälla. Stundin har nu två veckor på sig att besvara Glitnirs ansökan om prövningstillstånd.

Det var den 16 oktober 2017 som sysslomannen i Reykjavík stoppade Stundin och samarbetspartnern Reykjavik Media från att rapportera om dåvarande statsministern Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir före finanskraschen. Beslutet kom på begäran från Glitnirs konkursbo.

Rapporteringen baserades på uppgifter som läckts från banken. Den visade bland annat hur Bjarni Benediktsson sålde aktier i Glitnir för 119 miljoner isländska kronor strax före kraschen. Han gjorde sig av med aktierna bara några dagar efter att han i sin roll som dåvarande alltingsledamot informerats om bankens kritiska situation.

Glitnirs konkursbo har förlorat i både Héraðsdómur Reykjavíkur och Landsréttur. Domstolarna har slagit fast att rapporteringen haft allmänintresse och att det inte har varit motiverat att förhindra den eftersom medborgarna har rätt till information för att kunna bilda sig en uppfattning om viktiga samhällsfrågor.

Förra fredagen bröt Stundin ensidigt mot föreläggandet. Tidningen publicerade då nya uppgifter om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. Stundin hänvisade dessutom till juridiska oklarheter och ansåg sig därför ha rätt att återuppta rapporteringen. Lagtexten har nämligen inte anpassats efter Landsréttur, den domstol som togs i bruk vid årsskiftet.

Efter förlusten i Landsréttur valde Glitnirs konkursbo att maximalt utnyttja fristen att överklaga till Hæstiréttur Íslands. Stundin uppger att tidningen i torsdags fick veta att Glitnir tar striden till Islands högsta domstol.

Stundin har nu två veckor på sig att besvara Glitnirs ansökan om prövningstillstånd. Om inte Hæstiréttur Íslands prövar fallet är striden över. I annat fall kan det rapporteringsförbud som - beroende på vilken tolkning som görs av lagen - varat i över ett år vara i ytterligare flera månader.

Här kan du läsa mer om den juridiska tvisten mellan Glitnirs konkursbo och Stundin.