tisdag 27 november 2018

Högsta domstolen avgör striden mellan Stundin och Glitnir

Stundins rapportering om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir vid tiden för finanskraschen blir ett fall för Hæstiréttur Íslands. Islands högsta domstol kommer att pröva om Stundin har rätt att använda läckta dokument från bankens konkursbo i sin rapportering och om tidningen ska överlämna dokumenten till Glitnir.

Strax före alltingsvalet hösten 2017 kunde Stundin i samarbete med Reykjavík Media avslöja nya uppgifter om dåvarande statsministern Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir i samband med finanskraschen nio år tidigare. Genom sitt uppdrag i alltinget fick han information om banken som inte var känd för allmänheten. Samtidigt handlade han med värdepapper på ett sätt som gjorde att han kunde undvika stora förluster.

Stundins rapportering baserades på dokument som läckts från Glitnirs konkursbo. För att stoppa bevakningen vände sig Glitnir till sysslomannen i Reykjavík. Myndigheten gick på konkursboets linje och belade Stundin med munkavle.

Förbudet varade i nästan ett år innan Stundin valde att bryta mot det. Glitnir hade då förlorat samtliga prövningar i Héraðsdómur Reykjavíkur och Landsréttur. Domstolarna var överens om att rapporteringen hade ett stort allmänintresse eftersom det rörde sig om en politiker i ledande ställning inför ett allmänt val.

Vidare ansåg bägge domstolarna att allmänheten hade rätt att ta del av denna typ av information. De höll inte med Glitnir om att det fanns någon risk för att Stundin skulle börja publicera sekretessbelagda uppgifter om vanliga medborgare. I stället var det i detta fallet att låta yttrandefriheten ha mycket vida ramar eftersom det gällde statsministern.

Eftersom Glitnir överklagat har föreläggandet mot Stundin inte hävts. När Stundin självmant återupptog rapporteringen var det med hänvisning till oklarheter kring själva processen.

Nu står det klart att Hæstiréttur Íslands ger Stundin rätt på den punkten. Domstolen kommer inte att pröva själva föreläggandet. Den anser att det löpte ut i samband med domen från Landsréttur. Lagtexten hade helt enkelt inte anpassats till Landsréttur, den domstol som inrättades vid årsskiftet.

Men på två punkter ger Hæstiréttur Íslands prövningstillstånd. Domstolen kommer att pröva själva principfrågan om Stundin hade rätt att rapportera utifrån de läckta dokumenten, en läcka som är baserad på ett brott mot banksekretessen. Domstolen kommer också att pröva om Stundin ska återlämna dokumenten till Glitnir.

Hæstiréttur Íslands har ännu inte satt något datum för rättegången. Det är inte troligt att den kommer att äga rum före årsskiftet.

Bjarni Benediktsson själv har inte ställt sig bakom Glitnirs försök att tysta Stundin. Flera av hans släktingar - som också nämns i dokumenten och artiklarna - har dock backat upp konkursboets agerande i tvisten.

Här kan du läsa mer om turerna kring munkavlen på Stundin.