söndag 11 november 2018

Island har högsta utsläppen av koldioxid inom EU och Efta

Näringslivet på Island släpper ut 16,9 ton koldioxid per invånare. Utsläppen ökar snabbt - och för första gången har nu det isländska näringslivet de högsta utsläppen inom EU och Efta. Många andra europeiska länder har de senaste åren lyckats minska utsläppen. Island går i motsatt riktning. I takt med att flygtrafiken ökar är det troligt att utsläppen fortsätter skena. Det uppger Hagstofa Íslands.

En kraftig ökning av flygtrafiken, mer havstransporter och fortsatt omfattande bearbetning av metaller är förklaringen till att Island nu tar över täten i utsläppsligan inom EU och Efta. Under 2016 producerade näringslivet 16,9 ton koldioxid per invånare. Utsläppen minskade något efter finanskraschen, men har de senaste åren ökat snabbt.

En majoritet av länderna inom EU och Efta har lyckats vända utvecklingen och minska utsläppen. Hagstofa Íslands ser i dagsläget inga liknande möjligheter för Island. Eftersom turismen fortsatt att öka sedan 2016 är utsläppen från näringslivet i dag sannolikt ännu större.

Tvåa på listan är Luxemburg med utsläpp på 15,2 ton per invånare. Därefter följer Estland med 13,4 ton, Danmark med 12,9 ton och Nederländerna med 11,2 ton. Sverige återfinns på tjugofemte plats med utsläpp på 5,3 ton.

Island toppar inte bara listan. Utsläppen ligger också långt över EU-snittet. Medelvärdet inom näringslivet i unionen är 7,3 ton. Den siffran har varit oförändrad sedan 2014.

När det gäller koldioxidutsläpp från privatpersoner är Island däremot nära EU-genomsnittet. Här rör det sig om 1,73 ton per invånare. I EU är snittet 1,69 ton.

Hushållen i Luxemburg svarar för störst utsläpp med 2,91 ton per person. Därefter följer Irland 2,58 ton, Belgien med 2,46 ton, Schweiz med 2,2 ton och Nederländerna med 2,02 ton. Snittet i Sverige är 0,91 ton.

Även utsläppen från privatpersoner sjönk efter finanskraschen. De har därefter ökat i takt med att konjunkturen förbättrats.