lördag 24 november 2018

Isländsk arbetslöshet ökar till högsta nivån under 2018

Arbetslösheten på Island ökade under oktober till 2,4 procent. Det är den högsta nivån under 2018. Det var framför allt män bosatta på landsbygden som blev av med jobbet och skrev in sig som arbetslösa i oktober. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten fortsätter att stiga även under november.

I oktober var arbetslösheten på Island 2,4 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med september i år. Siffran var den högsta för året. Lika hög var den dock även under januari, februari och mars.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att stiga under november. I regel brukar antalet som står utanför arbetsmarknaden öka under denna period eftersom säsongsjobben inom bland annat turistnäringen blir färre.

Bland kvinnor låg arbetslösheten kvar på 2,4 procent. Bland män ökade den med 0,1 procentenhet till 2,3 procent. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 2,1 procent.

Utländska medborgare var fortfarande överrepresenterade bland arbetslösa. I oktober var det 5,1 procent av utlänningarna som stod utan jobb.

Arbetslösheten var även i oktober högst på Suðurnes med 3,4 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,5 procent (oförändrat), Norðurland eystra med 2 procent (+0,1), Suðurland med 1,7 procent (+0,1), Vesturland med 1,6 procent (+0,2) samt Norðurland vestra med 1,3 procent (oförändrat), Västfjordarna med 1,3 procent (+0,1) och Austurland med 1,3 procent (+0,1).

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.