torsdag 8 november 2018

Nya sexskandaler sänker förtroendet för Islands biskop

Bara 14 procent av islänningarna tycker att biskop Agnes M. Sigurðardóttir gör ett bra jobb. Hennes dramatiskt sjunkande popularitet kommer efter att den isländska statskyrkan skakats av nya berättelser om sexuella övergrepp som tystats ned. Förtroendet för kyrkan i sig minskar även det kraftigt. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

Efter uppgifter om hur en rad kvinnor pekat ut prästen Ólafur Skúlason - som senare skulle bli biskop - som skyldig till sexuella övergrepp drabbades statskyrkan av en förtroendekris. Det visade sig att kyrkan inte bara struntat i att utreda uppgifterna. Kyrkan tystade ned anmälningarna och hotade att förstöra kvinnornas rykte om de gjorde anklagelserna offentliga.

Förtroendet sjönk till den hittills lägsta nivån i februari 2012. Då var det bara 28 procent som sade sig ha förtroende för statskyrkan. Förtroenderaset kom sedan Karl Sigurbjörnsson, som då var biskop, dragits in i skandalen. Han hade som en av Ólafur Skúlasons förtrogna själv verkat för att tysta kvinnorna.

Efterträdaren Agnes M. Sigurðardóttir fick uppdraget att återvinna kyrkans skamfilade förtroende. Nu ser det ut som att hon har misslyckats.

Tidigare i år riktades nya sexbrottsanklagelser mot en numera pensionerad präst i Reykjavík. Mannen erkände själv att han gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. Men Agnes M. Sigurðardóttir följde inte kyrkans nya regelverk för hur övergrepp ska hanteras. I stället ordnade hon ett möte mellan prästen och offret där han bad om ursäkt.

Ännu en gång var det många som ansåg att kyrkan inte försökte utreda misstänkta sexbrott. I stället anklagades kyrkan för fortsatt tystnadskultur om övergrepp.

Islänningarnas förtroende för både kyrkan och biskop Agnes M. Sigurðardóttir sjunker nu avsevärt. Det är nu 33 procent som har förtroende för kyrkan, en minskning med 10 procentenheter på ett år.

Förtroendet är lägst bland islänningar i åldern 18 till 30 år, bland personer bosatta i Reykjavíkområdet och bland höginkomsttagare. Större är förtroendet hos personer som har fyllt 60 år och bland bosatta på landsbygden.

Skillnaderna är stora mellan olika väljargrupper. Hela 71 procent av Piratpartiets anhängare säger sig ha litet eller inget förtroende för kyrkan. Samma åsikt delar bara 21 procent av Centerpartiets sympatisörer.

Ännu svagare är stödet för Agnes M. Sigurðardóttir. Det är bara 14 procent som har förtroende för henne. Inom loppet av ett år har det minskat med 13 procentenheter. De senaste tolv månaderna har alltså nästan hälften tappat tilliten till henne.

Män och islänningar bosatta i huvudstadsregionen är i större utsträckning missnöjda med Agnes M. Sigurðardóttir. Något mindre negativa är kvinnor och islänningar bosatta på landsbygden.

Även här är det Piratpartiets väljare som sticker ut. Hela 59 procent saknar förtroende för Agnes M. Sigurðardóttir. Inom Gröna vänstern är det bara 30 procent som förlorat tilliten till henne.

Dessutom är det 54 procent som vill se en skilsmässa mellan staten och kyrkan. Det motsvarar en ökning på 2 procentenheter under det senaste året. Det är framför allt unga, universitetsutbildade och invånare i huvudstadsregionen som anser att banden mellan kyrka och stat bör kapas för gott.