lördag 3 november 2018

Rekordfå läser Islands två sista dagstidningar

Både Fréttablaðið och Morgunblaðið fortsätter att förlora läsare. Alltjämt är det bara fyra av tio som läser Fréttablaðið. Och Morgunblaðið når för första gången färre än var fjärde islänning. Islands två sista kvarvarande tryckta dagstidningar sätter nya bottenrekord i den senaste räckviddsmätningen utförd av Gallup.

Den nedåtgående trenden för Islands två sista dagstidningar ser inte ut att ha något slut. I Gallups räckviddsmätning för september sjunker bägge tidningarna till de lägsta siffrorna någonsin. Aldrig tidigare har så få islänningar läst Morgunblaðið eller Fréttablaðið.

Morgunblaðið fyller 105 år i år. Det är dock ett jubileum som kantas av ekonomiska förluster och vikande upplagor. Nu är det bara 24,7 procent av islänningarna som läser tidningen. Under den senaste månaden har räckvidden minskat med 0,3 procentenheter. För första gången når inte Morgunblaðið en fjärdedel av islänningarna.

Även den gratisutdelade Fréttablaðið kämpar mot vikande upplagor. Nu är det bara 39,5 procent som läser tidningen, en nedgång med 0,4 procentenheter. Det är andra månaden i följd som Fréttablaðið inte når minst fyra av tio islänningar. Även för Fréttablaðið rör det sig om den sämsta räckviddssiffran genom tiderna.

Det fortsätter att vara unga som i störst utsträckning ratar dagstidningar. Bland islänningar i åldern 18 till 49 år som är bosatta i huvudstadsregionen når Morgunblaðið bara 17,6 procent. Motsvarande siffra för Fréttablaðið är 38,8 procent.

Också veckotidningen DV har stora ekonomiska bekymmer. På samma sätt som Morgunblaðið är tidningen beroende av ständiga ekonomiska tillskott från ägarna för att inte gå i konkurs. Det är nu 9,2 procent som läser DV, en tillbakagång med 0,1 procentenhet.

Läsningen av Viðskiptablaðið, som även den utkommer en gång i veckan, ökar däremot något. Räckvidden ökar med 1,3 procentenheter till 8,7 procent.

För första gången mäter nu Gallup även läsningen av Mannlíf, en veckotidning som ges ut av förlaget Birtíngur i samarbete med Kjarninn. Mannlíf är numera en gratistidning. Den läses av 19,7 procent av islänningarna.

Här kan du läsa mer om de isländska dagstidningarnas räckvidd.