fredag 2 november 2018

Sex av tio islänningar vill förbjuda plastpåsar i butiker

Sex av tio ser positivt på ett förbud mot plastpåsar i isländska butiker. Bara två av tio anser att försäljningen av plastpåsar ska vara tillåten. Kvinnor, unga islänningar och personer bosatta i huvudstadsregionen förespråkar oftare ett försäljningsstopp. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Livsmedelskedjan Bónus meddelade nyligen att butikerna inte längre kommer att sälja plastpåsar i kassorna. Den som inte har med sig något att bära hem varorna i får i stället köpa en kasse som kan användas många gånger. Dessutom delade Bónus ut 100 000 flergångspåsar.

Bónus ingår i detaljhandelskoncernen Hagar. Även Hagkaup - som tillhör samma koncern - kommer att upphöra med engångspåsarna. Det betyder att plastpåsarna försvinner från två av landets största livsmedelskedjor. Andra dagligvarubutiker som Nettó, Krónan och Samkaup är också på väg att sluta med plastpåsarna.

Men initiativ för att minska användningen av plastpåsar har kommit även från andra håll. Miljömyndigheten Umhverfisstofnun har pekat ut plastpåsar som ett av de största miljöproblemen. I många livsmedelsbutiker finns nu flergångspåsar att låna. Dessutom säljer alla de stora livsmedelsbutikerna flergångspåsar.

Att allt fler inom detaljhandeln tar betalt för bärkassar har också bidragit till att minska användningen.

Frågan kan även bli politisk. Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson tog nyligen emot en rapport från en arbetsgrupp som föreslår en rad åtgärder just när det gäller engångsplast. I rapporten föreslås enligt ett pressmeddelande förbud mot engångspåsar, engångsbestick, sugrör och engångstallrikar av plast. Förslaget är att förbudet ska gälla från 2020.

Samtidigt vill arbetsgruppen 2020 införa en hög skatt på engångsbärkassar av plast. Året därpå ska inga butiker längre få erbjuda kunderna plastpåsar.

Utfasningen av plastpåsar har ett starkt stöd bland islänningarna. Hela 62 procent tycker att det är bra att förbjuda engångspåsar av plast i handeln. Bara 21 procent är emot ett förbud. Resterande 17 procent anser att det varken är positivt eller negativt att ta bort plastpåsarna.

Synen på plastpåsar varierar kraftigt mellan olika grupper. Kvinnor, islänningar i åldern 18 till 29 år och personer bosatta i huvudstadsregionen är ofta positiva till ett förbud. Mer negativa är män, pensionärer, höginkomsttagare och islänningar bosatta på landsbygden.

Skillnaderna är också stora sett till partisympatier. Islänningar som sympatiserar med Socialdemokraterna och Piratpartiet är generellt positiva till ett förbud. Mer skeptiska är anhängare till Folkets parti, Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Renässans.

Här kan du läsa mer om isländska försök för att minska användningen av engångsplastpåsar.