fredag 23 november 2018

Sillval inte längre klassad som hotad - beståndet växer

Sillvalen anses inte längre vara hotad. Beståndet har enligt Internationella naturvårdsunionen växt betydligt de senaste åren. Just hotet mot arten har varit det kanske främsta argumentet mot Islands jakt på sillval. Någon kursändring i frågan är inte att vänta från fiskeminister Kristján Þór Júlíusson. Island kommer att fortsätta handla med sillval.

Sedan den kommersiella valfångsten återupptogs på Island 2009 har totalt 844 sillvalar skjutits. Samtliga har jagats av Kristján Loftssons bolag Hvalur. Det är dock bara sex av de tio senaste somrarna som Hvalur jagat sillval.

Jakten på sillval är kontroversiell. Motståndet har framför allt handlat om att arten varit rödlistad av Internationella naturvårdsunionen. Isländska myndigheter och regeringen har dock ansett att jakten i eget vatten varit hållbar. Där har beståndet av sillval varit betydligt starkare än i andra delar av världen.

Den senaste kartläggningen av sillvalen i Nordatlanten gjordes 2015. Då var beståndet omkring 40 000 djur. På Island har regeringen tillåtit en årlig fångstkvot på 161 sillvalar.

Nu klassar inte längre Internationella naturvårdsunionen sillvalen som en hotad art. I stället har sillvalens status ändrats till känslig. Steget motiveras enligt ett pressmeddelande med att jaktstopp och andra skyddsåtgärder har gett effekt. Beståndet uppgår nu till närmare 100 000 vuxna djur över hela världen.

Någon kursändring när det gäller valfångsten är inte att vänta från fiskeminister Kristján Þór Júlíusson. I ett interpellationssvar till Piratpartiets Smári McCarthy skriver han att regeringen inte ser några skäl att ändra hållning i frågan.

Island gick på nytt med i Internationella valfångstkommissionen 2002. Steget togs med förbehåll om att inte acceptera något förbud mot valfångst. Island erkänner helt enkelt inte jaktstoppet. Och det finns enligt Kristján Þór Júlíusson inte heller några planer på att ompröva ställningstagandet.

Huvudargumentet mot jakten - att sillvalen skulle vara hotad - har enligt fiskeministern aldrig varit tillämpligt på Island. I stället har Internationella naturvårdsunionens rödlistning utgått från artens svagare ställning på södra halvklotet. När nu beståndet återhämtat sig även där ser inte Kristján Þór Júlíusson någon anledning att tänka om.

Trots stödet från Kristján Þór Júlíusson är det inte säkert att Hvalur kan jaga sillval även nästa år. Den senaste femårskvoten som utfärdades löpte ut i somras. Innan det blir något nytt femårsbeslut vill regeringen utreda valfångstens framtid.

Frågan har stort symbolvärde och kan komma att splittra regeringspartierna. Inom Gröna vänstern finns ett starkt motstånd mot valfångst. Inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet finns däremot ett starkt stöd för fortsatt jakt.

Här kan du läsa mer om årets jakt på sillval.