måndag 19 november 2018

Tretton får törstade ihjäl instängda i ödehus i Súðavík

Tretton får hittades döda instängda i ett gammalt fårstall på ödegården Eyri i Västfjordarna. Efter att de tagit sig in i byggnaden kollapsade ingången. När de inte kunde ta sig ut törstade de ihjäl. De döda fåren upptäcktes ungefär tre månader senare. Nu vill kommunpolitikerna i Súðavíkurhreppur se över ansvaret för byggnader på ödegårdar.

Det var en hemsk syn som mötte de fårbönder som den 1 oktober i år tog sig in i det gamla fårstallet på ödegården Eyri i Mjóifjörður i Súðavíkurhreppur. Där låg tretton döda får - nio tackor och fyra lamm. Att antalet lamm inte var större betyder sannolikt att det var avsevärt fler djur som blev instängda, men att flera lyckades ta sig ut.

Eyri har inte varit bebodd på flera årtionden. Fårstallet byggdes redan 1939. Byggnaden är i det närmaste fallfärdig.

Hur det gick till när fåren tog sig in i byggnaden är oklart. De kan ha sökt skydd undan besvärande flugor eller ett oväder. De kan också ha gått in av ren nyfikenhet.

Medan de var inne i byggnaden kollapsade ingången. Djuren var instängda och kunde inte ta sig ut.

En släkting till en av de bönder som arrenderar marken var också den som hittade och ägde dem. De började söka igenom olika byggnader när de inte fann fåren under höstens insamlingsrundor efter sommarbetet.

Veterinären Sigríður Inga Jónsdóttir kallades till Eyri efter att de döda fåren hittats. Hon beskrev synen som en av de värsta hon upplevt i sitt arbete. Hennes slutsats var att djuren hade blivit instängda någon gång mellan 10 och 20 juli. Bedömningen baserades på lammens storlek och ögonens förruttnelse.

Hur lång tid det tog innan de dog av törst är inte heller känt. Det har visat sig att får överlevt i åtminstone 45 dagar instängda i hålrum under snötäcken. Men då har de fått i sig vätska genom att äta snö och de har dessutom ätit den egna ullen. Inne i det gamla fårstallet fanns inget vatten.

Efter upptäckten blockerades ingången så att ingen ska kunna komma in i fårstallet och riskera att inte kunna komma ut.

Isländska staten äger Eyri. Fastigheten är sedan länge till salu. Den fastighetsannons som nu ligger ute publicerades redan 2011.

Sedan 2000 har marken arrenderats ut till bönder i regionen. Enligt lag är den som arrenderar skyldig att hålla efter byggnader så att de inte utgör någon fara. Lagtexten är dock allmänt hållen och det finns inga tydligt specificerade skyldigheter. Inte heller finns det någon tillsyn.

Elsa Borgarsdóttir, ledamot för Víklistan, var den som tog upp händelsen i kommunfullmäktige. Hon ville att det skulle ställas krav på personer äger eller hyr mark att hålla efter byggnader så att de inte utgör någon fara. Den som inte skötte sig skulle riskera böter. Hon ansåg vidare att politikerna i fullmäktige var skyldiga att göra sitt yttersta för att någon liknande inte skulle ske igen.

Kommunchefen Pétur G. Markan fick i uppdrag att undersöka de aktuella bestämmelserna.

Här kan du läsa mer om får som lyckats överleva instängda under snö.