lördag 22 december 2018

Allt färre islänningar skickar julhälsningar

Bara tre av tio islänningar skickar traditionella julkort i år. Elektroniska julhälsningar är nu nästan lika populära som vanliga julkort. Samtidigt är det allt färre som skickar någon typ av julhälsningar. Hälften av islänningarna skriver inga julkort alls. Och det är framför allt unga som ratar julhälsningar. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR 2015 för första gången frågade islänningarna om deras julkortsvanor var det bara 33 procent som helt avstod från att skicka några hälsningar. Och hela 46,8 procent skrev enbart traditionella julkort.

Fyra år senare har andelen islänningar som postar traditionella julkort nästan halverats. Nu är det 26,3 procent som skriver julkort, en nedgång med 7,3 procentenheter jämfört med 2017. Samtidigt sjunker andelen islänningar som skickar både traditionella och elektroniska hälsningar till 5 procent, en minskning med 3 procentenheter.

Att skicka elektroniska hälsningar blir allt vanligare. Nu skickar 19,2 procent digitala julkort, en ökning med 6,1 procentenheter.

Men det mest anmärkningsvärda är kanske att det nu bara är hälften som skickar någon typ av julhälsning. Hela 49,4 procent skriver inga julkort över huvud taget - en uppgång med 4,2 procentenheter.

Julkort är till stor del en generationsfråga. I åldern 18 till 29 år är det bara 26 procent som skickar någon typ av julkort. Bland islänningar som har fyllt 68 år skriver 71 procent något slags kort.

Män och invånare i huvudstadsregionen är mindre flitiga julkortsskrivare. Bland boende på landsbygden och kvinnor är det fler som skickar julhälsningar.

Här kan du läsa mer om julkort på Island.