måndag 3 december 2018

Árnastofnun samlar in isländska nyord

Nu samlar Árnastofnun in isländska nyord på en egen webbplats. Men målet är inte bara att få in tips på nya ord som är på väg att etablera sig i allmänspråket. En förhoppning är också att allmänheten ska hjälpa till att bilda nya ord - och inte minst genom att skapa isländska ord som kan fungera som alternativ till lånord.

Bland de förslag som hittills har kommit in är flera ganska etablerade trots att de är förhållandevis färska. Där märks grænkeri ('vegan'), smáforrit ('app') och hráfæði ('raw food'). Andra förekommer än så länge mest i vardagligt talspråk - som dampa ('vejpa') och grammið ('Instagram'). Flera förslag är påhittiga - som gjarnastjarna ('wannabe'), kraftkría ('powernap') och byrðing ('boarding').

Här kan du läsa mer om isländska nyord.