fredag 21 december 2018

Árneshreppur blir utan både ny väg och snöröjning

Ingen påskyndning av ett vägbygge vid Veiðileysuháls och inga nya pengar till snöröjning. Så lyder beskedet till Árneshreppur från Haraldur Benediktsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet. Han hävdar att han kämpat för större resurser till den hotade kommunen. Men i dagsläget får de invånare som är kvar räkna med fortsatt isolering under vintern.

I ett brev till samtliga alltingsledamöter i valkretsen vände sig Eva Sigurbjörnsdóttir ännu en gång med en vädjan. Som kommunalråd i Árneshreppur i Västfjordarna efterlyste hon en tidigare byggstart för en ny vägsträcka över Veiðileysuháls och snöröjning hela året.

Árneshreppur har länge varit Islands mest isolerade kommun. De senaste åren har utflyttningen gjort att kommunen passerat en kritisk gräns. Den enda skolan i Árneshreppur har lagts ned eftersom det bara fanns en elev. Och kommunens enda affär bommade igen i höstas. Utan skola och livsmedelsbutik kan det bli svårt att locka nya invånare.

I vinter är det bara sjutton personer som bor i Árneshreppur. Det är det lägsta antalet sedan trakten befolkades strax efter att de första bosättarna kom till Island i slutet av 800-talet. Kvar i kommunen är fårskötsel på fyra gårdar, ett par som driver hotell och ytterligare några personer.

Nu närmar sig den period då Árneshreppur isoleras från omvärlden. Mellan den 5 januari och den 20 mars plogas inte den enda vägen till kommunen. I praktiken brukar det betyda att det inte går att ta sig till eller från Árneshreppur i två och en halv månad. Om det är mycket snö växer perioden av isolering betydligt.

Eva Sigurbjörnsdóttir varnade i sitt brev för att kommunen riskerade att avfolkas helt och hållet. Därför uppmanade hon politiker i alltinget att agera för att skapa förutsättningar för fortsatt bebyggelse i Árneshreppur.

Men någon hjälp blir det inte. Haraldur Benediktsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, säger i Morgunblaðið att han och andra ledamöter från valkretsen tagit upp frågan i samband med budgetarbetet för 2019. Han är medveten om att behovet är akut. Just nu räcker dock inte resurserna till:
"Vi har sett bebyggelsen i Árneshreppur minska. Jag säger att fåravelns situation är en mycket större fråga för kommunen. Det är en mycket större påverkansfaktor för bebyggelsen i Árneshreppur. Jag förminskar inte kommunikationsfrågorna, men detta är den stora förändringen. ... Det är bara verkligheten att vi inte har fått någon särskild prioritering för Árneshreppur i kommunikationsfrågor."
Haraldur Benediktsson säger sig inte ha gett upp hoppet om att kunna påbörja bygget av en ny vägsträckning över Veiðileysuháls än 2022. Han säger i Morgunblaðið att regeringens planer på att införa vägtullar på en rad sträckor i landet kan komma att påskynda vägbygget:
"Så länge som vi inte har något annat angreppssätt i kommunikationsfrågor så blir väntan lång. ... Det är en mycket brant backe för unga människor som bestämmer sig för att bosätta sig i denna kommun och ta sig an livet där. ... Där finns saker som en skola och sådant som spelar in. Jag lärde mig det snart i mitt förra arbete [ordförande för bondeorganisationen Bændasamtök Íslands] att det inte är priset på lammköttet som vänder allt upp och ned utan snarare hur vägarna är, skolan och tillgången till sjukvård. Det är det stora som fäller avgörandet. Men vi kan inte flytta Árneshreppurs läge."
Inte heller blir det några extra pengar till snöröjning. Under den tid som Vegagerðin inte har någon skyldighet att försöka hålla vägen öppen kan kommunen betala för att få den plogad. Men Árneshreppur måste då stå för halva kostnaden. Och det brukar kommunen inte ha råd med.

Haraldur Benediktsson säger i Morgunblaðið att det har diskuterats om kommunen skulle kunna få särskilda anslag och på egen hand styra snöröjningen. Även här blev det ett nej. Ett sådant bidrag skulle kunna göra att andra kommuner skulle kunna kräva liknande resurser och befogenheter:
"Vi har i sig inget att tillägga och vi måste erkänna att vi inte kommer längre."
Efter beskedet vände sig ett nätverk för Árneshreppurs framtid direkt till regeringen och kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. I ett öppet brev skriver de att vägen till kommunen måste plogas regelbundet under vintern. Snöröjningen upphörde i samband med finanskraschen då anslagen bantades med 10 procent. Men för Árneshreppur halverades anslagen - och de har inte höjts trots att det ekonomiska läget förbättrats.

Vidare kräver de att flygbiljetter till Reykjavík från Gjögur - med två avgångar i veckan under vintern - subventioneras för de boende med minst 80 procent. De kräver dessutom lika stora subventioner för transporter med flyg. Skälet är att det - även om vägen är öppen - är över tio mil till närmaste butik. Därför blir det mycket dyrt för de boende att få livsmedel och andra förnödenheter med flyg.

De uppmanar också regeringen att påbörja bygget av en ny väg över Veiðileysuháls som kan hållas öppen året runt.

Om nätverket, där bland annat Eva Sigurbjörnsdóttir ingår, kommer att få gehör återstår att se. Hon hoppas dock att någon åtminstone ska driva butiken i Norðurfjörður vidare nästa år. Att hitta en ny ägare som långsiktigt vill satsa på den står kanske allra högst upp på dagordningen för kommunpolitikerna i Árneshreppur.

Förmodligen har sannolikheten ökat för att butiken ska kunna återuppstå. Nyligen meddelade kommun- och kommunikationsdepartementet att Árneshreppur mellan 2019 och 2021 får 7,2 miljoner isländska kronor i bidrag till butiken i Norðurfjörður.

Andra orter där de enda butikerna får statliga bidrag är enligt ett pressmeddelande Raufarhöfn, Grímsey, Hrísey, Hólmavík och Borgarfjörður eystri.

Här kan du läsa mer om situationen för Árneshreppur.